Länk till förstasidan

Riktlinjer och villkor för intyg, behörighet och studieomdömen

Intyg

Intyg erhålls på alla kurser efter att kursen avslutats och under förutsättning att frånvaron understiger 20 %. På intyget står de ämnen du läst. Om frånvaron totalt på kursen överstiger 20 % får du ett intyg på att du deltagit i kursen men att frånvaron överstiger 20 %. Om du avbryter dina studier innan kursen avslutas får du ett ”avbrottsintyg”. På vissa kurser utfärdas ytterligare intyg över t ex delkurser inom linjens arbetsområde. Vi ger regelbundet återkoppling på studierna tillsammans med mentor för att du ska veta hur du ligger till.

Behörigheter

På allmän kurs kan du få grundläggande behörighet för högskolestudier. Sådan behörighet ger dig rätt att söka via folkhögskolekvoten. Du bör också göra högskoleprovet för att få fler vägar in till högskolan. På allmän kurs kan du få grundläggande behörighet efter sammanlagt motsvarande tre års studier på gymnasial nivå. Ett deltagarkort/studieplan upprättas/gås igenom inför varje termin och följer dig under hela studietiden. På kortet skrivs dina behörigheter in, både de du haft med dig tidigare och de du får på Katrineberg. Där står hur länge du bedöms behöva studera på skolan för att få din grundläggande behörighet. Dina framtidsplaner diskuterar du med din studievägledare eller mentor och vad som krävs för att nå dit skrivs också in. Du kan också få särskild behörighet i Matematik 2b och 3b, Historia 2a och Psykologi 1 och 2 och andra ämnen (kan variera). Behörigheter i enskilda ämnen får du om frånvaron understiger 20 %, givna uppgifter lämnats in, redovisningar genomförts och de inlämnade uppgifterna är av en kvalité som motsvarar godkänd gymnasienivå.

Studieomdöme

Ett omdöme kan du få om du läser på allmän kurs, har en frånvaro som understiger 20 % och har läst på heltid i minst 30 veckor. Omdömessättning sker en gång per läsår. Omdömet är en sammanfattande bedömning från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Endast ett sammanfattande studieomdöme för alla ämnen ges. De nivåer som finns är:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Omdömet lämnas ut muntligt vid förfrågan om du går kvar på skolan. Om du slutar skickas omdömet ut per post efter läsårsslut. Deltagare med folkhögskoleomdöme söker till högskolan i en egen kvotgrupp. För att öka chanserna att komma in på högskolan är det en stark rekommendation att även göra högskoleprovet.

Här kan du läsa mer om behörighetsgivning och studieomdömen Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa mer om skolans lokala regler vid omdömessättning Länk till annan webbplats.

Katrinebergs folkhögskolas beslut om studieomdöme och behörighetsgivning kan inte prövas hos folkhögskolornas studeranderättsliga råd.