Länk till förstasidan

Studiestöd

Du som studerar på folkhögskola kan få studiestöd från staten.

Studiestöd för dig som är under 20 år

Studiebidrag ordnas via skolan.

Blanketter för ansökan om inackorderingstillägg kan beställas från CSN. Du kan också göra ansökan på skolan vid kursstart.

Studiestöd för dig som är över 20 år

Blanketter för ansökan om studiemedel kan beställas från CSN.

Vi rekommenderar att söka studiemedel i god tid. CSN brukar ha minst fyra veckors handläggningstid. Du kan också göra ansökan på skolan vid kursstart.

Om du studerat på folkhögskola tidigare, ska du bifoga blanketten “Redovisning av studieresultat”. Det är skolan där du studerat, som skall fylla i den blanketten.

Kontakta CSN

Tel. 0771-276 000 CSN kundcenter (vardagar 08.00-16.30)

Tel. 0771-276 800 Talsvar (dygnet runt)

Webbsvar/blankettservice www.csn.se Länk till annan webbplats.

Mer om studiestöd

Information om studiestöd på folkhögskola.nu Länk till annan webbplats.