Länk till förstasidan

Brandskydd

Det systematiska brandskyddsarbetet syftar till att Katrinebergs folkhögskola ska vara en säker plats för personal och kursdeltagare att bo och vistas i dygnet runt, året runt.

Förebyggande brandskyddsarbete

Brandsäkerheten garanteras genom aktivt och passivt brandskyddsarbete. Passiv säkerhet skapas genom bra och motståndskraftiga material, genom detektorer och automatlarm, samt genom byggnader som följer aktuell byggnorm. Den aktiva säkerheten skapas genom personalens insatser och förebyggande arbete med kontroller, uppföljningar och åtgärder.

Våra särskilda insatser kring brandskydd

Vid varje läsårs början informeras samtliga elever om brandskyddsarbetet på skolan.

Informationen innehåller:

  • Automatlarm, vad det är och hur det fungerar samt om risken för falsklarm.
  • Åtgärder vid larm: Varna – Rädda – Larma – Släck.
  • Var brandsläckare finns och hur de används.
  • Hur utrymning går till. Utrymningsövningar speciellt på internatet, vilket görs på varje elevhem för sig.
  • Regler för användning av levande ljus, om rökförbud och annan brandfarlig verksamhet.
  • Skolan arrangerar oannonserad utrymningsövning minst 1 gång per år.
  • Personal utbildas regelbundet.
  • Årlig översyn av brandsläckningsmaterial.
  • Regelbunden information om brandrisker i olika sammanhang och vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av brand.