Länk till förstasidan

Drogpolicy

På Katrineberg vill vi verka för en god studiemiljö där var och en får möjlighet att utvecklas. När du har accepterat din studieplats på Katrinebergs folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogpolicy. Om du bryter mot skolans policy kan detta leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

De regler som gäller i samhället gäller naturligtvis också på Katrineberg.

Policyn utgår från följande förutsättningar:

  • Allt innehav av narkotiska preparat är olagligt. Langning och innehav av olagliga, narkotikaklassade medel leder till polisanmälan och den som ertappas kommer omedelbart att avvisas från internatet.
  • All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras inte i någon form av skolan.
  • Vid misstanke eller oro om bruk av droger erbjuder skolan möjlighet till provtagning. Elev som avböjer erbjudandet, tolkas som positivt testsvar. Eventuella tester kan bara ske om personal hyser starka misstankar mot någon deltagare. Enbart rykten och löst prat räcker alltså inte.
  • På Katrineberg förespråkar vi alkoholfria arbetsveckor. Störning i skolarbetet eller internatet som beror på alkohol tas genast upp i diskussion med rektor/studierektor och berörd personal.
  • För alkoholförsäljning gäller svensk lag. Det är inte heller tillåtet att ha hembränd sprit på skolan.
  • Det är förbjudet att uppträda alkoholpåverkad på arbetsplatsen, till vilken även skolarbetet hör, likaså att man skadar sig själv och andra.
  • Det är förbjudet att, utan tillstånd från skolledningen, förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhögskolans allmänna lokaler.
  • På internatet tillämpas samma regler som vid hyra av bostadslägenhet när det gäller störning och hänsyn till övriga hyresgäster.
  • Ansvar för att drog- och alkoholpolicyn praktiseras gäller alla studerande och anställda.
  • Brott mot drog- och alkoholpolicy vid Katrinebergs folkhögskola innebär att skolan har rätt att avskilja studerande eller säga upp hyreskontraktet på internatet.