Länk till förstasidan

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Region Halland har tecknat en olycksfallsförsäkring för heltidsstuderande elever, elever på korttidskurser och stödpersoner.