Länk till förstasidan

Stöd i lärandet

På Katrinebergs folkhögskola är vi måna om att skapa en god lärmiljö med omtanke om dina personliga förutsättningar och behov. Här har du möjlighet att för din personliga sociala kunskapsutveckling erhålla gymnasiebehörigheterna.

Det största stödet i lärandet får du av skolans personal som med personligt engagemang och kompetens ser till att studiemiljön fungerar för dig och ger dig de bästa förutsättningar för din utveckling. Vi ser också varandra som resurser för ett bra studieresultat, att hjälpa varandra/sin studiekamrat är en viktig del i vår pedagogik.

Individualisering

Till viss del är individualiseringen stor på vissa av skolans kurser. Vårt mål är hela tiden att hjälpa dig att genomföra och slutföra din utbildning hos oss. Därför strävar vi i så stor utsträckning som möjligt att hitta en lösning som passar dig. Det kan handla om individanpassad undervisning, anpassad studietakt, små studiegrupper, annan schemalösning och stöd i speciella ämnen.

Mentorskap

Vi stödjer alla deltagare med mentorskap. Varje deltagare tilldelas en personlig mentor. Utvecklingssamtal och utvecklingsplan är en del av studierna. Utformningen kan variera på vilken kurs du går.

Elevcoach

Vår elevcoach Petra erbjuder extra stöd för dig som behöver mer tid i ett speciellt ämne. Vid vissa tider finns även våra lärare på plats.

Kurator och studievägledare

Skolans kurator och studievägledare finns till hands för att ge socialpedagogiskt och kurativt stöd. Du kan också få visst stöd för ditt framtida studie- eller yrkesval.

Funktionshinder, funktionsnedsättning

Våra lokaler är inte fullt anpassade till rörelsehinder men vi anpassar alltid verksamheten så att lokalerna inte ska vara ett hinder. Vissa tekniska hjälpmedel finns, som hörselslinga i vissa lokaler, e-böcker och andra hjälpmedel för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Katrinebergs folkhögskola samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och erhåller ersättning för anpassning av verksamheten och stöd till deltagare med funktionshinder.

Deltagare som behöver särskilt stöd kan få det i form av läromedel, förstärkta lärarresurser, stödpersoner, Syv och kuratorsinsatser.

Bibliotek

Bibliotek finns i huvudbyggnaden. Här kan du studera i lugn och ro samt läsa tidskrifter och böcker. Det finns tillgång till datorer. Personal finns på plats vissa tider, se anslag på dörren.