Länk till förstasidan

Seniorledarutbildning

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av äldre och vill arbeta med det friska åldrandet. Du vill arbeta med och motivera äldre till aktivitet som ska leda till att bibehålla eller förbättra livskvaliteten.

Ansökningsperiod:
2023-10-23 - 2024-03-01
Utbildningsperiod:
2024-04-02 - 2024-05-31
Utbildningstakt:
50%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans med fysiska träffar
Kontakt:
Stefan Gustavsson
Telefon:
0346-57505

Om utbildningen

en person ligger på en bänk utomhus

Målet med kursen är att skapa kunskaper kring olika hälsofaktorer som utvecklar/bibehåller en god hälsa för äldre.

Kursen syftar också till att skapa en mötesplats för de som är intresserade av hälsa och välbefinnande med inriktning på äldre och det friska åldrandet samt ge dig verktyg för att kunna arbeta som ledare för seniorer.

Du får:

  • fördjupade kunskaper i att arbeta med kvalitativa faktorer i det friska åldrandet
  • Skapa kunskaper om och diskutera kring åldrandet ur såväl det fysiologiska som psykosociala perspektivet
  • kursen behandlar olika livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet, kost, social gemenskap och styrketräning för äldre
  • coaching och motiverande samtal

Utbildningen pågår under vårterminen 2024 med start vecka 14, torsdagen den 4 april och fredagen den 5 april. Därefter 18-19 april, 2-3 maj och 16-17 maj. Kursen avslutas vecka 22 den 30 och 31 maj. Mellanliggande tid sker studierna på nätet.

Kursupplägg

Utbildningen pågår under vårterminen 2024 med fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, Mellanliggande tid sker studierna digitalt.

Metodik och studier

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Målgrupp

Vi vänder oss till tidigare studerande på skolans tidigare Friskvård och Hälsa utbildningar samt Hälsovägledarutbildningen, men kursen är också öppen för andra intresserade med liknande förkunskaper. Du skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.

Lärare

Kursledning

Kursledningen består av pedagogisk personal från Katrinebergs folkhögskola samt externa föreläsare inom området.

Stefan Gustavsson

Linjeledare
stefan.gustavsson@regionhalland.se

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 200 kr för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Antagningskrav

Krav för deltagande

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen och sökande skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Utbildningen vänder sig till dig som har ett intresse av äldres hälsa och det friska åldrandet i fokus, genom att motivera äldre till aktivitet och därmed nå en god livskvalitet. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen. Gruppens deltagare ska kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor. I den personliga beskrivningen bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.