Länk till förstasidan

Scentekniker­utbildning

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom området för scenteknik samt förbereda för arbete inom området.

Kursen bedrivs som eftergymnasial yrkesutbildning, heltid, två terminer. Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-04-21
Ansök så här:
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, två referenser, personligt brev bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Eftergymnasial nivå (B1)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Vessigebro
Telefon:
0346-57500

Om utbildningen

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i att arbeta bakom scenen med event, teater och konserter. Du får lära dig ljud- och ljusteknik, riggning och genomföra digitala produktioner. Utbildningen ger kompetens att arbeta med ljusbord, projektions- och mediatekniker, eventtekniker, scentekniker på teatrar och liknande anläggningar. Efter avslutade studier ska du med viss handledning kunna vara med och tillsammans med andra ansvara för arbetet med en hel scen-, eller eventproduktion på plats eller turné.

en persom utomhus

Läsåret är uppdelat i olika kursmoment och projekt där teori och praktik varvas med individuella handledningar, föreläsningar och olika uppgifter. Större delen av den teoretiska och grunderna i den praktiska utbildningen sker på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro. Utbildningen kommer också att förläggas på olika scener, teatrar och liknande lokaler i närområdet som kan innebära en mycket kort planeringstid för kursmoment, lokaler och kursledare.

På skolan finns vissa lokaler för sceniskt uttryck. I mindre samarbeten med t ex skolans Skådespelarlinje ges möjlighet att använda sina kunskaper. Tillfälle ges för att skapa scentekniska lösningar, ljus- och ljudsättning. Skolan har ljudinspelningsstudio, blackbox och aula med ljus- och ljudteknisk utrustning.

Kursplan

 • Branschintroduktion
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Ellära
 • Riggning
 • Underhåll och service
 • Ljudteknik, grund
 • Ljudteknik, fördjupning
 • Ljusteknik, grund
 • Ljusteknik, fördjupning
 • Bildproduktion
 • Installation
 • Produktionsplanering/projektering/projektledning
 • Praktikplanering
 • Repetition/fördjupning
 • Praktik
 • Examensarbete

Kursmål

Kursens mål är att, med folkhögskolans arbetssätt förbereda för scentekniskt arbete på olika anläggningar inom området. Kursen ger teknisk kunnande inom ljus-, ljud-, bild- och scenproduktion för att främja den konstnärliga processen.

Vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för gemensamma och individuella arbetsprocesser. Kursen bearbetar aktuella samhällsfrågor.

Lärare

Michael Herrman

Linjeledare

michael.herrman@regionhalland.se

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. För kurslitteratur, studieresa och studiematerial tar skolan ut en avgift om 2 000 kr per termin, skolan tar också ut en central avgift om 400 kr per termin för kopierat material, tillgång till gemensamma läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

Antagningskrav

För tillträde till kursen fordras gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Intygad erfarenhet från branschen/området kan tillgodoräknas och vara meriterande.

Du behöver ha tillgång till egen dator. Innehav av körkort med behörighet B är en fördel.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Skolan tillämpar referenstagning och eventuell intervju.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas till jämn fördelning och mångfald med tanke på kön, bakgrund, ålder och erfarenhet.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.