Länk till förstasidan

Naturen som hälsofrämjande arena

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med naturen som resurs i friskvårdsarbetet. Du får kunskaper kring trädgårdens användning som grön rehab, hur naturen kan fungera som ett utegym, vilken roll naturen kan spela för ett ökat välbefinnande.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-06-30
Utbildningsperiod:
2024-09-02 - 2024-10-18
Kurstid:
Obligatoriska kursdagar på plats: 5-6 sept. 19-20 sept. 3-4 okt. 17-18 okt. Mellanliggande tid sker studierna på distans. Enskilda studiebesök skall också genomföras.
Utbildningstakt:
50%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans med fysiska träffar
Kontakt:
Susanne Erlandsson
Telefon:
0346-57504

Om utbildningen

Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad.

Målet med kursen är att skapa kunskaper inom området naturen/trädgården för rehab, träning, återhämtning och friskvård. Fokus läggs på vilken roll naturen har för vår hälsa.

en person står ute i naturen

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med naturen som resurs i ett friskvårdsarbete. Du får kunskaper kring trädgårdens användning som grön rehab, hur naturen kan fungera som ett utegym, vilken roll naturen kan spela för ett ökat välbefinnande, mm.

Kursplan

Kursupplägg

Utbildningen pågår under höstterminen 2024 med start vecka 36, 2 september – 18 oktober. Den första träffen är 5-6 september, 19-20 september, 3-4 oktober, och avslutning vecka 42 den 18 oktober. Mellanliggande tid sker studierna på distans.

Kursinnehåll

  • Naturen/trädgården för rehab och återhämtning
  • Motion och träning i naturen, teori och praktik
  • Ätbart i naturen
  • Promenadmöten/Walk and talk – teori och praktik
  • Utepedagogik

Metodik och studier

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs Folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs Folkhögskola och på nätet.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Lärare

Kursledningen består av pedagogisk personal från Katrinebergs folkhögskola samt externa föreläsare inom området.

Susanne Erlandsson

Linjeledare på Hälsovägledarutbildningen
susanne.erlandsson@regionhalland.se

Utbildad på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Örebro 1976-1978, idrottslärare på gymnasienivå 1978-1986 därefter linjeledare Idrottsledarlinjen, Katrinebergs Folkhögskola 1986-1995 och sedan 1995 linjeledare för Friskvård och Hälsa (Hälsovägledarutbildningen).

Gästföreläsare i olika sammanhang.

Diverse kompletterande utbildningar inom anatomi, fysiologi, idrottspsykologi samt idrottsskador och massage.

Fotbollstränarutbildning, Advanced level. Mångårig ledarerfarenhet inom idrottsrörelsen såsom tränare, ledare och organisationsledare. Internationell erfarenhet inom flera områden.

Även aktiv inom ridsporten.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 200 kr för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Antagningskrav

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet.

Genomgången utbildning inom Friskvård och Hälsa, hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.

Så ansöker du

Ansök via Schoolsoft. Ansökan är öppen under våren och kursen ges under höstterminen.

I din personliga beskrivning bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå.

Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen där gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.

Antalet platser är begränsat till 12.