Länk till förstasidan

Hallands Konstskola

Hos oss får du lära dig grunderna inom samtida konst. Vi vill utveckla ditt seende för det konstnärliga språket och främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld. År 1 och 2 bedrivs på gymnasienivå och är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-05-26
Ansök så här:
Arbetsprover och personligt brev bifogas i ansökan. Intervjudagar 30 maj - 1 juni. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Halmstad
Kontakt:
Agneta Götesson
Telefon:
073-3413057

Om utbildningen

Hallands Konstskola erbjuder en tvåårig förberedande utbildning på heltid för dig som vill fördjupa och utveckla din förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Utbildningen är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Många personer som står med ryggen mot kameran och ser ut över en utsikt ifrån ett berg.

2-årig grundutbildning

Vi utgår från den kunskap du har med dig för att individuellt och tillsammans som grupp utvecklas och utforska konstens praktiska och teoretiska områden. Du får grundläggande kännedom inom en rad olika tekniker och metoder som ger dig friheten att lättare välja metod efter idé.

I föreläsningar och workshops får du möta verksamma konstnärer och genom studiebesök på konstutställningar får du en inblick i samtidskonsten. Allt arbete sker med kontinuerlig handledning. Utöver olika presentationstekniker praktiserar vi att både reflektera över det egna och andras arbeten.

Andra året är en naturlig fortsättning på grundutbildningen. Du söker med ett eget projekt att fördjupa dig i som presenteras i en utställning i slutet av läsåret. Med fokus på ditt arbete väljer du kurser efter ditt behov med möjlighet att fördjupa dig i teknik, idé och metod. Gemensamt arbetar vi även utifrån ett tema som sträcker sig över större delen av läsåret.

En skolbyggnad i rött tegel.

Halland är en region med ett utvecklat kontaktnät av museer, kollektivverkstäder och konsthallar som Hallands Konstskola samarbetar med och som alla ligger inom en timmes resväg. Skolan skall vara en del av det nav som utgör Hallands konstliv. Undervisningen bedrivs periodvis i dialog och utbyte med ovan nämnda plattformar.

Halmstad är en populär stad att bo i med sina 100 000 invånare. Med cykel tar du dig snabbt fram mellan skolan, mysiga kaféer, konstmuseer, konsthall och havet. 2019 öppnade ett nytt Hallands Konstmuseum.

Halmstad har också nära till storstäder, bra kommunikationer och ligger cirka en och en halv timmes resväg till såväl Malmö och Köpenhamn som Göteborg.

Kursplan

 • Läsåret är organiserat i ämnes- och temainriktade perioder uppdelat veckovis i kortare och längre block.
 • Undervisningen är uppdelad i kurser, och i enskilda samtal med lärarledd handledning. Självständigt arbete sker när det inte är schemalagda aktiviteter.
 • Du får kännedom om konstens historia och att sätta ditt arbete i relation till den och den samtida konstscenen.
 • Genom studiebesök och konstteori ges perspektiv nationell och internationell konst.
 • Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds in till skolan.
 • Att besöka utställningar, göra studiebesök på konstinstitutioner och följa med på konstresor som anordnas ingår i utbildningen.
 • För foto, ljud och videobaserade arbeten finns utrustning att låna.
En person sitter i en bildsal och arbetar. Runt personen finns skulpturer i gips som avbildar människor.

Första året

 • Grundläggande teknik- och materialkunskaper
 • En utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden genom uppgifter, egna projekt och tematiska arbeten
 • Konstteoretisk och konsthistorisk orientering

Andra året

 • Till andra året söker du med ett eget projekt.
 • Under året sker en fördjupning av ditt konstnärliga arbete med individuell handledning.
 • Möjligheter att fördjupa dig i teknik och metod.
 • Utöver det egna arbetet arbetar du även kring ett längre gemensamt tema där du själv väljer teknik.
 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig om ditt arbete både muntligt och i text.
 • Utbildningen ger dig även kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter.
 • Vägledning i att göra arbetsprover för att kunna söka vidare till högre utbildning
 • Möjlighet att sammanställa en representativ portfolio.
 • Året avslutas med en utställning där du presenterar projektet du arbetat med under året.

Kursmål

En viktig del av konststudierna är att vi samtalar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Vi eftersträvar en tillåtande miljö med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för diskussioner och värdesätter att kritiskt ifrågasätta invanda normer och strukturer. Utbildningen ska främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i:

 • Teckning, måleri, skulptur, fotografi, rörlig bild, ljud och animation
 • Platsspecifik gestaltning, performance och idébaserad konst
 • Metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning
 • Att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt
 • Att planera, genomföra och delta i utställningar
 • Att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar
 • Kännedom om arbetsvillkor och försörjningsmöjligheter
 • En inblick i konstscenen nationellt och internationellt
 • Färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning

Lärare

Agneta Götesson

Linjeledare för Hallands Konstskola
Lärare i teckning och tredimensionell gestaltning

Agneta.Gotesson@regionhalland.se
Telefon: 073 – 3413057

Kim Johansson

Lärare i animation, video och tredimensionellt arbete

Kim.Johansson@regionhalland.se

Mandi Gavois

Lärare i fotografi, konstorientering och tredimensionellt arbete.

Mandi.Gavois@regionhalland.se

Gästlärare och föreläsare

Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds in till skolan.

Kostnader

Studier på Hallands Konstskola berättigar dig till studiemedel.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 2 200 kr per termin för gemensamt material och i samband med studiebesök. Material som ingår i kursen är lera, gips, betong, grunderingsmaterial och skisspapper och även museikort till konstbibliotek.

Studieresor utomlands bekostar du själv.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kr per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Boende i Halmstad ordnar du själv.

Tips för att hitta boende i Halmstad:

Ställ dig i bostadskö direkt. Du behöver inte vänta på antagningsbeskedet.

Kontakta lokala bostadsbolag.

Håll koll på annonser i lokaltidningar, på annonssajter eller annonsera själv.

Kolla på sociala medier – och fråga vänner och bekanta.

Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du:

Personligt brev

Beskriv vem du är och din ambition och motivation till varför du vill gå på Hallands konstskola. Max en halv A4/250 ord.

Arbetsprov

För att se hur du arbetar vill vi att du bifogar arbetsprover med din ansökan i Schoolsoft. Arbetsproverna behöver vara från senaste tre åren.

 • 3 st teckningsstudier från något i din omgivning tex rum, objekt, person. Ej foto.
 • 3-5 valfria arbetsprover i valfri teknik, t.ex. teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.
 • Bilder sparas i följande format: JPG max 3 MB.
 • Video- och ljudfiler bifogas genom att du skriver i länk. T ex till Vimeo, Youtube. Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Beskrivning av arbetsprover

Bifoga även PDF som beskrivning arbetsproverna.

 • Storlek
 • Teknik
 • Årtal
 • Övrig relevant info du anser viktig.

Sökande till Påbyggnadsår 2

Till linjens andra år går det att söka direkt. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

Sökande till år 2 ska även kortfattat beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla under hela läsåret.

 • Projektbeskrivning, max en halv A4/250 ord.
 • Skisser till fördjupningsprojektet som man vill arbeta med och utveckla under året.
 • Sammanställ skisser och text i en och samma PDF.

Antagningskrav

Du som söker

 • Intresserad och nyfiken på att utforska, utveckla och utmana din konstnärliga process, prova olika tekniker.
 • Ska vilja utvecklas tillsammans med andra i en tätt samarbetande grupp.
 • Har stort intresse av att diskutera dina och andras arbeten.
 • Har stort intresse av att testa olika tekniker och metoder.
 • Ska under antagningsprocessen bedömas ha god samarbetsförmåga, motivation, samt kunna ta eget ansvar för studier och omgivning.

Du som söker Påbyggnadsåret (utöver ovanstående punkter)

 • Har en redan avklarad ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande erfarenheter.
 • Bedöms kunna respektera och ta stort ansvar för dina och gruppens studier/planeringar.

Antagningsprocess

 • Utbildningen har 16 platser.
 • Vi tar bara emot fullständiga ansökningar och som är skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.
 • Utgångspunkt för antagningarna är dina arbetsprover och ditt personliga brev.
 • Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via telefon.

Urvalskriterier

I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning har stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp men olika bakgrund, erfarenheter och åldrar.

Besked om antagning

Besked om antagning lämnas i mitten på juni. Reserver antas löpande vid eventuella avhopp vid kursstarten. Om du antas till Hallands Konstskola får du mera information från oss.