Länk till förstasidan

Fotografi – Visuell Gestaltning termin 3

Fotografi – Visuell Gestaltning termin 3 är en fortsättning på kursen Fotografi – Visuell Gestaltning projekttermin. Kursen är i huvudsak distansbaserad med några fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola. Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet. Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50 %) under en termin. Utbildningen är ansökt till CSN för beslut om studiemedelsberättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-04-21
Utbildningsperiod:
2024-10-28 - 2025-04-04
Kurstid:
3 närträffar under höst och vår. Det första tillfället inträffar den 8-10 november, de andra datumen återkommer vi med.
Utbildningstakt:
50%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans med fysiska träffar
Kontakt:
Ann Eringstam

Om utbildningen

Fokus på termin 3 är att leda ett fotografiskt arbete vidare till en slutprodukt. Inriktningen på termin 3 är: arbete utifrån ett eget fotografiskt projekt. Vi kommer att arbeta med hur man presenterar och hur man avslutar ett projekt. Projektet ska ha ett tydligt mål, som utställning, bok mm. Man får handledning i hur man presenterar och slutför projektet.

Kursen ger inblick i hur andra relevanta yrkeskategorier för den fotografiska processen arbetar. Kursen innehåller också studiebesök på tryckeri, möte med kuratorer för utställningar, besök i fotolabb och andra intressenter inom området. Terminen syftar till att deltagare ska ta steget ut och presentera sitt arbete i de format man själv bestämmer. Kursen ger inblick i att arbeta självständigt med fotografiska processer.

Terminen avslutas med en gemensam utställning.

Kursplan

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), studiebesök, samt
gemensam utställning.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där vi möts och träffas regelbundet. Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola eller på annan ort. (vid studiebesök) Vid träffarna på plats på skolan finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagare ska få inblick i hur det är att slutföra ett fotografiskt projekt samt ge förutsättningar för att jobba självständigt med fotografi framöver.

En viktig del av utbildningen är att vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för den skapande processen och värdesätter diskussioner där vi kritiskt ifrågasätter invanda normer och strukturer.

Lärare

Ann är en framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskollärare.

Ann Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitetsadjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011–2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center.

För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, besök www.anneringstam.com Länk till annan webbplats.

Kostnader

Alla deltagare betalar 200 kr per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring. För linjespecifikt studiematerial tillkommer 1000 kr per termin.

Så ansöker du

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du:

  • 5 fotografier från ett pågående projekt
  • I ansökan skickar du med ett brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Antagningskrav

Du ska ha genomfört kursen Fotografi – Visuell Gestaltning projekttermin, eller motsvarande. Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition och vill ta ditt arbete vidare till slutfasen.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.
Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Vid för många sökande med samma meriter kommer skolan att tillämpa lottning.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.