Länk till förstasidan

Fotografi – Visuell Gestaltning

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om berättande och gestaltning genom fotografi. Kursen är i huvudsak distansbaserad med några fysiska träffar på Katrineberg. Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet. Kursen bedrivs på gymnasienivå, halvfart (50 %) under en termin. Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-04-21
Ansök så här:
I ansökan skickar du in 5–7 fotografier tillsammans med ett personligt brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2024-12-20
Kurstid:
3 närträffar under hösten, 23-25 augusti, 1-3 oktober, 9-11 december.
Utbildningstakt:
50%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans med fysiska träffar
Kontakt:
Ann Eringstam

Om utbildningen

kvinna med barn i skogen

Foto: Ann Eringstam

Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt.

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter. Kursens huvudsakliga syfte är att få deltagaren att bli mer självständig i sitt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Tre närträffar äger rum på Katrinebergs folkhögskola. Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

Kursplan

  • Tre obligatoriska träffar på plats på Katrinebergs folkhögskola samt träffar på nätet via videosamtal. Varje vecka har vi kritikklass, handledningssamtal eller diskussion i det öppna forumet i det virtuella klassrummet.
  • Olika uppgifter löper under hela terminen. I det virtuella klassrummet följer du föreläsningar och samtalsforumen med mera. Projekt laddas upp på nätet och vi diskuterar materialet tillsammans.
  • Du kommer att få hjälp och stöd under din resa i din fotografiska process och även utmanas.

Kursmål

En viktig del av utbildningen är att vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för den skapande processen och värdesätter diskussioner där vi kritiskt ifrågasätter invanda normer och strukturer.

Lärare

Ann Eringstam är en framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskolelärare.

Ann Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitetsadjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011–2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center.

För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, se www.anneringstam.com Länk till annan webbplats.

flicka vid isflak

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 200 kr per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

I ansökan skickar du in 5–7 fotografier tillsammans med ett personligt brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Antagningskrav

Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning, dator med internetuppkoppling och headset samt Adobe Photoshop.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.