Länk till förstasidan

Filmlinjen

Filmlinjen ger möjlighet att på heltid under ett eller två år fördjupa sig inom alla områden av filmskapande. Filmlinjen 1 är på gymnasienivå (A2) och Filmlinjen 2 är på eftergymnasial nivå (B1) och berättigar till studiemedel.

Ansökningsperiod:
2024-01-08 - 2024-04-28
Ansök så här:
Arbetsprov och personligt brev bifogas i ansökan. Intervjudagar 11-12 maj. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Filmlinje 1 Gymnasienivå (A2), Filmlinje 2 Eftergymnasial nivå (B1)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Anders Ahlberg
Telefon:
0346-57533

Om utbildningen

Två personer på stranden med ljudutrustning

Filmlinjens ettåriga grundutbildning fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Grundläggande handledning inom regi, manus, foto, ljus, ljud och redigering, varvas med praktiska övningar och inspelningstillfällen för att undersöka och utveckla deltagarnas personliga berättande. Genom studiebesök, gästföreläsare och möjlighet till praktik får du som deltagare inblick i filmbranschen. Utbildningen lägger stor vikt vid samarbete och förmågan att kommunicera en vision.

Filmlinjens påbyggnadsår är en naturlig fortsättning på filmlinjens grundutbildning. Utbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper i filmproduktion och att fortsätta utveckla sitt personliga berättande. Påbyggnadsåret är ett produktionsår där alla deltagare ges möjlighet att skriva manus och regissera en större produktion, samt arbeta i flera olika teamfunktioner. Varvat med filmproduktion och gästföreläsare fokuserar utbildningen också på manusutveckling, regi, filmanalys och redigering.

Under året finns möjlighet till en längre praktikperiod samt fördjupning inom specifika områden och längre samarbeten med deltagarna på skolans skådespelarlinje.

Kursplan

Två killar som filmar med en filmkamera.

ÅR 1

Grundläggande handledning och praktiska övningar i:

 • Manus och dramaturgi
 • Regi
 • Foto och visuellt berättande
 • Ljussättning
 • Ljudupptagning och ljudläggning
 • Redigering och digital ljussättning (grading)
 • Produktionsplanering

Tillsammans med år 2 ingår också:

 • Organisation och samordning av filmfestival
 • Gästföreläsare från filmbranschen

År 2

 • Dramaturgi och manusanalys
 • Regi, casting och manusnedbrytning
 • Kamerateknik och visuellt berättande
 • Ljussättning
 • Ljudupptagning och ljudläggning
 • Redigering och digital ljussättning (grading)
 • Produktionsplanering och budgetansvar
 • Entreprenörskap och introduktion till att starta företag
 • Organisation och samordning av filmfestival
 • Möjlighet till längre praktikperiod
 • Gästföreläsare från filmbranschen

Kursmål

Undervisningen på filmlinjen bygger på praktiska övningar och samtal. Delaktighet, jämställdhet och allas lika värde är en förutsättning för att skapa ett tryggt rum där deltagarna vågar testa sina idéer och arbetsmetoder. Alla övningar avslutas med en utvärdering där deltagarna med ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ger feedback kring hur arbetet fungerat och ska fortgå. Genom att själv se sin del i ett större sammanhang och kunna beskriva både vad som gått bra och vad som kan förbättras, vill filmlinjen ge deltagarna förståelse för att de kan påverka både sin egen livssituation och utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Filmlinjens mål är att:

 • Ge deltagarna verktyg att uttrycka sin röst genom att realisera projekt från idé till färdig film
 • Deltagarna skall förstå filmens byggstenar och därmed källkritiskt kunna förhålla sig till rörlig bild
 • Utveckla deltagarnas förmåga att driva projekt och samarbeta
 • Deltagarna ska kunna formulera sig kring sitt eget och andras arbete
 • Förbereda deltagarna för vidare fördjupning i film och filmbranschen

Lärare

Anders Ahlberg

Linjeledare på filmlinjen

Anders har varit lärare på filmlinjen sedan 2013. Han är yrkesutbildad via Alma manusutbildning och har även studerat dokumentärfilm vid högskolan i Halmstad.

Anders har många års erfarenhet av filmproduktion genom eget produktionsbolag och frilansarbete som filmare och fotograf.

Anders har själv varit deltagare på Katrinebergs folkhögskolas filmlinje och känner starkt för folkhögskolan och filmlinjen som en plats för personlig utveckling.

Emelie Lindblom

Lärare på Filmlinjen

Emelie är regissör och manusförfattare. Hon är utbildad vid Köbenhavns mediehöjskole Rampen och Filmhögskolan, Göteborgs Universitet. 2017 långfilmsdebuterade hon med den prisvinnande publiksuccén ”Rum 213” – en skräckfilm för barn.

Emelie är verksam i Halmstad och brinner för Halland som filmskapande region.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1 875 kr per termin för utökade kostnader i samband med inspelningar och resor.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kr per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum den 21 april 2024.

I ansökan bifogar du

För att din ansökan ska vara giltig ska du bifoga:

Personligt brev

Beskriv vem du är och varför du vill studera vid Filmlinjen på Katrinebergs Folkhögskola (max 1 A4).

Arbetsprov

 • Bifoga en idé till en film du skulle vilja göra. Beskriv kortfattat (max en halv A4) vad filmen ska handla om och hur den slutar.
 • Nämn 1-3 filmer du gillar och beskriv kortfattat (max en halv A4) varför du tycker om dessa filmer och varför de betyder något för dig.

Antagningskrav

Filmlinjen antar varje år upp till 12 personer till årskurs 1.

Du som söker:

 • Bör vid utbildningens start ha avklarat gymnasieutbildning.
 • Har ett stort intresse för gestaltande berättande med ord och bild, och gärna erfarenhet av arbete med rörlig bild.
 • Ska vilja utvecklas tillsammans med andra i en tätt samarbetande grupp.
 • Ska under antagningsprocessen bedömas ha god samarbetsförmåga, motivation, kapacitet samt kunna ta eget ansvar för studier och omgivning.

Till påbyggnadsåret inom filmproduktion antas varje år 8 – 12 personer. Erfarenheter likt filmlinjens ettåriga grundutbildning eller motsvarande kunskaper är meriterande vid ansökan till påbyggnadsåret.

För att gå vidare/söka till påbyggnadsåret krävs att du:

 • Bedöms kunna respektera och ta stort ansvar för dina och gruppens studier/planeringar.
 • Har betydande egna erfarenheter av filmskapande.
 • Bejakar delaktighet i skolans övergripande verksamhet.
 • Har gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Antagningsprocess

Efter ett första urval kallas sökande till en intervju/antagningsdag under maj månad.

Urvalskriterier

Vid antagningen av deltagare tas hänsyn till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning enligt vår målsättning om jämn fördelning och mångfald med tanke på kön, bakgrund, ålder och erfarenhet. Vi strävar efter att bilda en grupp med varierade kunskaper, erfarenheter och ambitioner. I enlighet med folkhögskolans ”lära av varandra”- princip är målsättningen att vi utvecklas tillsammans av varandras kunskaper, förmågor och olika perspektiv.

Besked om antagning

Besked om antagning lämnas i mitten på juni. Reserver antas löpande vid eventuella avhopp vid kursstarten. Om du antas till Filmlinjen får du mera information från oss.