Länk till förstasidan

Diplomerad hälsovägledare

Diplomerad hälsovägledare är en utbildning som vänder sig till dig som har intresse och engagemang för hälso- och friskvårdsfrågor. Diplomerad hälsovägledare är en yrkesinriktad profilutbildning på gymnasienivå. Kursen ges på deltid/distans med fysiska träffar på plats varannan vecka. Studierna bedrivs på halvfart (50 %). Kursen är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-05-31
Ansök så här:
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
50%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans med fysiska träffar
Kontakt:
Max Turnstedt
Telefon:
0346-57516

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig främst till dig som har erfarenhet eller intresse av friskvårds- och hälsofrågor. Du vill bredda och fördjupa din kompetens inom området hälsa och livsstil.

två personer

Hälsovägledarutbildningen är en bra plattform för vidare utbildning. Flera av våra deltagare söker sig vidare till högre utbildningar såsom dietistutbildning, massageutbildning eller hälsovetenskapliga program på högskolor och universitet. Andra elever startar egna företag som friskvårdskonsulenter eller friskvårdsanläggningar. En del går tillbaka till sina arbetsplatser och får där nya uppgifter inom friskvårdsområdet eller får arbeten inom kommuner som hälsovägledare eller aktivitetsledare.

Allt gemensamt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar genomförs på skolan torsdagar och fredagar, varannan vecka. Totalt 20 kurstillfällen under ett läsår.

Tiden däremellan används för distansstudier via nätet. Distansstudierna sker via en digital plattform och är tidsoberoende för att möjliggöra kombination med annat arbete eller studier. Allmänna datakunskaper är tillräckliga.

Ett projektarbete inom området livsstil och hälsa ingår i kursen.

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, referenslitteratur, digitala resurser samt internet.

Kursplan

Kursinnehåll

 • Hälsovetenskap (anatomi och fysiologi)
 • KASAM
 • Friskvård – hälsovård – sjukvård
 • Idrottens roll i samhället
 • Näringslära, kostanalys och matvanor
 • Fysisk aktivitet
 • Motiverande samtal, MI
 • Hälsoprofilbedömning
 • Projektarbete
 • Möjlighet till massageutbildning som valbar kurs under utbildningen

Efter genomgången utbildning erhåller du ett kursintyg innehållande kursbeskrivning och en presentation av ditt projektarbete. Din titel efter avslutad utbildning är Diplomerad Hälsovägledare.

Kursmål

Du ska efter genomgången hälsovägledarutbildning kunna arbeta praktiskt med förändringsarbete för hälsoutveckling på individ- och gruppnivå. Du får en utbildning med bred teoretisk kunskap inom områdena fysisk aktivitet, kost och livsstilsförändringar. Samtidigt skaffar du dig goda praktiska färdigheter.

Kursens målsättning är även att alla deltagare ska känna delaktighet i utbildningen såväl som att allas lika värde är givet. Vi har hela tiden ett normkritiskt perspektiv som ska bidra till att alla människor ska kunna påverka sin livssituation för att uppnå ett hållbart samhälle.

Lärare

Max Turnstedt

Linjeledare personlig tränare och diplomerad hälsovägledare
max.turnstedt@regionhalland.se

Kursledningen består av välutbildade och erfarna lärare från Katrinebergs folkhögskola. På kursen medverkar också gästföreläsare med branschkompetens.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1000 kronor för utbildning i hälsoprofilbedömning.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du:

I ditt personliga brev berättar du om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Antagningskrav

För att bli antagen bör du minst ha tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas därefter till hur väl man bidrar till gruppens sammansättning.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.