Länk till förstasidan

Certifierad Personlig tränare med hälsofokus

Utbildningen ”Certifierad Personlig Tränare med hälsofokus” omfattar 1 termin heltidsstudier, särskild kurs och vänder sig till dig som vill ägna 1 termin på att utbilda dig till Personlig Tränare. Under utbildningen kommer du bland annat lära dig om vetenskapen bakom hela spektret från fysisk ohälsa och skadetillstånd till optimal hälsa och prestation. Du kommer att få en bred praktisk kunskapsbas som ger dig kompetensen att efter avslutad kurs kunna arbeta som Personlig Tränare och relaterade yrken som fystränare, träningsansvarig och massör i olika typer av organisationer.

Efter avslutad kurs blir du FRISK-licensierad personlig tränare.

Kursen bedrivs på gymnasial nivå och är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-05-31
Ansök så här:
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2024-12-20
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Max Turnstedt
Telefon:
0346-57516

Om utbildningen

Är du intresserad att vidareutbilda dig för att kunna arbeta med något du verkligen är intresserad av vid sidan av ditt nuvarande arbete eller vill du kanske byta bana helt till något du finner meningsfullt och utvecklande? Profilkursen Personlig Tränare med hälsofokus ger dig den teoretiska och yrkespraktiska erfarenheten du behöver för att kunna hjälpa människor på hela skalan av hälsospektret – från skadad eller otränad till optimering av atletisk prestation.

en man utomhus

Personlig tränare med hälsofokus har nyligen erhållit godkännande från två branschorganisationer - Almega Friskvårdsföretagen och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Detta innebär att du nu inte bara får en högkvalitativ utbildning, utan du blir också licensierad personlig tränare med den prestigefyllda "Frisk-licensen.

Under utbildningen kommer de vetenskapligt bevisade grunderna till fysisk hälsa och prestation undervisas teoretiskt med genomgående praktiska tillfällen för att lära sig applicera de olika metoderna. Hela bredden av träningsmetoder och teorier undervisas och utförs under utbildningen för att du ska känna dig bekväm i din yrkespraktiska roll samt kunna hantera påståenden och frågor från klienter. Massage, marknadsföring och säljkunskaper är även viktiga moment i utbildningen för att bli framgångsrik i din framtida yrkesroll.

Utbildningen är förlagd på Katrinebergs Folkhögskola men kommer även innefatta branschrelevanta externa föreläsare och studiebesök. Gruppträning, PT-small group, individuell personlig träning av externa personer samt praktik på träningsanläggning är också viktiga delar av utbildningen.

Personlig tränare är:

 

Logga, Branschrådet för hälsa.

Kursplan

Idrottsfysiologi, skador och rehabilitering

 • Nervsystemet
 • Matspjälkning
 • Energiomsättning
 • Respiration och cirkulation
 • Fysiska tester – Fysprofilen samt maxpulstest
 • Skador – prehab och rehab
 • Akut omhändertagande vid skada
 • Casearbete
 • Massage

Anatomi

 • Terminologi och rörelsebeskrivning
 • Skelettlära
 • Fog- och ledlära
 • Muskellära

Träningslära

 • Träningsformer – olika typer av styrketräning, funktionell träning, stabilitetsträning, rörlighetsträning, aerob och anaerob träning, plyometrik, snabbhetsträning
 • Löpskola, löpteknik
 • Träningsplanering – träningsprinciper, träningsupplägg för olika målgrupper ex motion, prestation, rehabilitering
 • Utvärdering av träningsprogram
 • Specifika målgrupper (ex. elit, barn/ungdom, seniorer, kvinnohälsa, gravida)
 • Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa (ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa etc.)
 • Dopning

Näringslära

 • Näringsämnen
 • Energi – balans/behov, måltidsordning, kost och dryck i samband med träning
 • Makro- och mikronutrienter
 • Kostregistrering
 • Ätstörningar

Beteendevetenskap

 • Motivation – bakomliggande relevanta teorier och begrepp
 • Kommunikation och samtalsmetodik – modeller och förutsättningar för god kommunikation och effektiva samtal
 • MI – motiverande samtal
 • Beteendeförändring – teoretiska modeller och praktiska konsekvenser
 • Målsättningar – att skapa effektiva målsättningar
 • Etik och moral – etiska förhållningssätt relaterade till PT-yrket

Hälsa

 • Folkhälsa
 • Folksjukdomar
 • Hälsa – vad är hälsa, vad påverkar hälsan och hur uppnås god hälsa, sömn, stress
 • Hälsans bestämningsfaktorer
 • Fysisk aktivitet/inaktivitet – effekter på hälsa

Branschkunskap och praktiskt PT-arbete

 • PT-rollen genom tiderna
 • Konsultation
 • Screening, hållnings/rörelseanalys och funktionstester
 • Krav- och kapacitetsanalyser
 • Journalföring för klient och grupp
 • Retorik
 • PT small-group och grupptränare
 • Praktisk PT one-on-one på externa klienter
 • Praktisk PT- small-group på externa klienter

Marknadsföring & försäljning

 • Grundläggande entreprenörskap
 • Marknadsföring och varumärkesbyggnad – klassiskt och digitalt
 • Försäljning, kundrelationer/rekrytering samt digitala redskap
 • Paketering och säljsamtal
 • PT-filosofi – att medvetandegöra och forma sin egen filosofi och förhållningssätt till yrket

Övrigt arbete och folkhögskoleaktiviteter

 • Arbetsplatsförlagd praktik minst 40 timmar
 • Studiebesök hos branschrelevanta anläggningar
 • HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning)
 • Övrig folkhögskoleaktivitet

Kursmål

Utbildningens syfte är att skapa kompetenta Personliga Tränare med en gedigen teoretisk och praktisk kunskapsbas. Målet efter avslutad utbildning är att du besitta kunskap och förmåga att fånga upp klienter, utvärdera deras nuvarande förmåga och tillsammans utveckla denna för att skapa en godare hälsostatus.

Efter godkänt genomförande av utbildningen ska du direkt kunna arbeta i träningsbranschen och även ha en utökad kunskapsnivå och intresse för att möjliggöra vidareutbildning inom relevanta ämnesområden. På Katrinebergs Folkhögskola finns även kompletterande hälsoutbildningar, bland annat Hälso- och livssilscoach samt Diplomerad Hälsovägledare för att ytterligare addera till din kompetens i närliggande områden.

Kursen genomsyras av en drivkraft att utveckla och förbättra hälso- och prestationsnivå hos våra medmänniskor. Vi använder oss genomgående av ett inkluderande och normkritiskt tankesätt.

Lärare

Max Turnstedt

Linjeledare

max.turnstedt@regionhalland.se

Stefan Gustafsson

Lärare

stefan.gustavsson@regionhalland.se

Åsa Lundsgård-Spängs

Biträdande rektor och lärare

asa.lundsgard-spangs@regionhalland.se

Marie Ahlsten

Lärare

marie.ahlsten@regionhalland.se

Kostnader

Alla deltagare betalar 400 kr per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Kostnader för läroböcker och längre studieresor är normalt självfinansierade. Vissa allmänna ämnen erbjuder låneböcker för användning under studietiden, medan andra böcker kan köpas via skolan

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

I ditt personliga brev vill vi att du skriver din erfarenhet inom hälsa och coaching, målet med
utbildningen och vad du kommer att tillföra gruppen.

Antagningskrav

Du bör ha ett intresse för hälsa, välmående och att hjälpa andra. Du bör ha behörighet från gymnasiet och arbetslivserfarenhet är en merit.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.
Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

På Katrinebergs Folkhögskola strävar vi efter mångfald och jämställdhet och att deltagandet på
våra kurser ska spegla samhället i övrigt, därför kan vi vid antagning behöva ta ställning till detta.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller
inte är antagen. Beskedet lämnas senast i mitten av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via
e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.

Ett bild över ett sigill.