Länk till förstasidan

Anatomi och Fysiologi

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom anatomi och fysiologi och är meriterande för dig som vill söka till Personlig tränare. Kursen bedrivs på gymnasienivå, distans kvartsfart (25%) och är CSN berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-10-21 - 2025-01-19
Utbildningsperiod:
2025-02-03 - 2025-05-23
Utbildningstakt:
25%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Distans
Kontakt:
Stefan Gustavsson
Telefon:
0346-57516

Om utbildningen

Kursen handlar om kroppens uppbyggnad (anatomi) och hur den fungerar (fysiologi). Arbete sker av momenten i kursplanen om perioder av 2-3 veckor. Kunskapsinhämtning sker från en kursbok och dess digitala arbetsmaterial. Det finns inspelade videos som förklarar de olika momenten. Deltagarna arbetar med instuderingsfrågor enskilt men utbyte sker även gruppvis i chattmöten.

Vi använder Microsoft 365 Teams som kommunikationsplattform.

en person med sitter med hörlurar framför datorn

Kursplan

Områden som kursen innehåller:

  • Cellen, vävnader och organ
  • Näringshantering och ämnesomsättning
  • Styrning – nervsystemet
  • Rörelseförmågan ex skelett och muskulatur
  • Cirkulationssystemet ex andning och blod

Kursmål

Kursens mål är att deltagarna får grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi. De kan ligga som grund för eventuell fortsatt utbildning inom området. Kunskaperna kan ses som personlig fortbildning.

Kursen eftersträvar ett positivt utbyte som sker på ett jämställt sätt utifrån allas lika värde där alla upplever delaktighet.

Kursen har ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som bidrar till att deltagaren kan påverka sin livssituation och bidra i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Lärare

Stefan Gustavsson

Linjeledare
stefan.gustavsson@regionhalland.se

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur.

Så ansöker du

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

  • Ett personligt brev

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver dina tidigare arbeten, dina träningserfarenheter och ditt mål med utbildningen.

Antagningskrav

Vikt läggs vid vårt demografiska ansvar, att sprida utbildningen till flera olika målgrupper som ålder, kön, social situation, tidigare studier samt motivet att gå kursen.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast januari. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.