Länk till förstasidan

Allmän kurs – Vessigebro

Utbildningen omfattar heltidsstudier under 1–3 år. Kursstart sker både höst- och vårtermin. På allmän kurs gymnasienivå kan man läsa in grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola, såväl som särskilda behörigheter i vissa ämen. Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat kan man även erhålla ett studieomdöme som används vid eventuella högre studier. Kursen är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-08-01
Ansök så här:
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Kurstid:
1–3 år
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp:
Allmän kurs (Behörighetsgivande)
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon:
0346-57502

Om utbildningen

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. De bedrivs i huvudsak på heltid, men det finns också möjlighet att studera i en omfattning av 50% eller 75%.

en persom utomhus

Folkhögskolan har en egen modell som dels bygger på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått både omfattningskrav och innehållskrav får du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Från och med höstterminen 2024 kommer vi att arbeta ämnesövergripande på Allmän kurs i Vessigebro. Ämnena historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska kommer att vävas samman inom olika arbetsområden. På detta vis sätter vi undervisningen i ett större sammanhang vilket skapar en helhetsbild och förståelse för hur saker och ting faktiskt hänger ihop. Detta arbetssätt kommer att ge dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Engelska och matematik ingår även till viss del, men mestadels studerar du dessa ämnen separat utifrån din nivå.

I folkhögskolemodellen är samtalet och ditt aktiva deltagande viktigt. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål. Vi jobbar inte med prov och tester som man ofta gör i den traditionella skolvärlden, men arbetsformer med skriftliga såväl som muntliga moment är vanligt förekommande. Som deltagare har du stora möjligheter att själv vara med och utforma undervisningen utifrån intresse och egna erfarenheter.

Några gånger bryts det ordinarie schemat för skolgemensamma dagar, studiebesök, workshops, konserter och kulturevenemang med mera. Dessa är obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vi erbjuder deltagarcoacher som stöd i dina studier. Samverkan och samarbete mellan skolans olika linjer är en viktig del under din studietid. Efter skoltid erbjuds även aktiviteter anordnade av skolans fadderverksamhet och skolans idrottsförening.

Länkar där du kan läsa mer om grundläggande behörighet, studieomdöme och behörighetsintyg enligt folkhögskolans modell:

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/behorigheter/hogskolayrkeshogskola/grundlaggande-behorighet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/behorigheter/studieomdome-och-behorighetsintyg/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursplan

För att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola jobbar vi med följande kurser:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1*
 • Historia 1a1*
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1*

För att få grundläggande behörighet till högskola jobbar vi med följande kurser:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5 och Engelska 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1*
 • Historia 1a1*
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1*

Vi kan även erbjuda möjlighet till särskilda behörigheter i följande kurser, förutsatt att det fungerar med antal deltagare och schema:

 • Engelska 7
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Matematik 3b och 3c
 • Samhällskunskap 1a2*
 • Samhällskunskap 2
 • Historia 1a2*
 • Historia 2a
 • Religionskunskap 2
 • Naturkunskap 1a2*
 • Naturkunskap 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2a
 • Filosofi 1

*Kurserna Samhällskunskap, Historia och Naturkunskap läses utifrån den sammanhållna kursen 1b (motsvarar 1a1+1a2) under ett helt läsår.

Vi erbjuder även ett antal tillvalsämnen som kan variera under läsårets gång beroende på förutsättningar och intresse. Några exempel på möjliga tillvalsämne:

 • Idrott och ledarskap
 • Dart
 • Keramik
 • Kreativt skapande
 • Kultur
 • Motion
 • Näringsliv
 • Personlig utveckling

Kursmål

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö, t ex genom linjeråd och skolråd.

Samtalet är grunden i folkhögskolan och genom fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde ska folkhögskolan bidra till att stärka och utveckla demokratin. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Undervisningen genomsyras av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att deltagarna i framtiden ska kunna påverka sin livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

När du läser Allmän kurs hos oss, är ett av målen att du ska vara delaktig och engagerad samt växa som person. Vår ambition är att du ska öka dina kunskaper och färdigheter, bli klokare och mer säker på din förmåga att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans för allas lika värde!

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

 • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta information samt formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
 • Utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
 • Motivera och entusiasmera deltagare
 • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Lärare

Eva Hermansson

Linjeledare Allmän kurs gymnasienivå samt Engelska
eva.hermansson@regionhalland.se

Marie Ahlsten

Svenska, Religionskunskap, Filosofi, Psykologi
marie.ahlsten@regionhalland.se

Frida Bengtsson

Elevassistent
frida.a.bengtsson@regionhalland.se

Stefan Fredriksson

Matematik
stefan.t.fredriksson@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg

Naturkunskap, Matematik
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustavsson

Idrott och ledarskap
stefan.gustavsson@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Historia
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Anders Nilsson

Motion, Deltagarstöd
anders.nilsson@regionhalland.se

Anna Leandersson

Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Heléne Persson

Svenska som andraspråk
helene.b.persson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson

Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Alexandra Korn

Deltagarstöd, Fadderverksamhet
alexandra.korn@regionhalland.se

Petra Tegge

Internatansvarig, Deltagarstöd, Näringsliv, Kreativt skapande, Fadderverksamhet
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Amal Yussuf

Elevassistent

amal.yussuf@regionhalland.se

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

I den korta personliga beskrivningen berättar du om dig själv, dina intressen och dina framtidsplaner samt vilka förväntningar du har.

Antagningskrav

De enda formella kraven för att börja på allmän kurs gymnasienivå är att du ska ha fyllt 18 år och ha godkänd grundskolenivå i svenska, engelska och matematik. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Generellt för Allmän kurs:

 • Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • Behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart.