Länk till förstasidan

Allmän kurs – Halmstad

Utbildningen omfattar vanligtvis heltidsstudier under 1-3 år. Antagning sker både höst- och vårtermin. På allmän kurs kan man läsa in behörigheter inför fortsatta studier. Efter fullgjord utbildning kan man även erhålla ett studieomdöme. Kursen bedrivs på gymnasialnivå och är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-05-31
Ansök så här:
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Kurstid:
1-3 år
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp:
Allmän kurs (Behörighetsgivande)
Plats:
Halmstad
Kontakt:
Åsa Lundsgård Spängs
Telefon:
0346-57502

Om utbildningen

I Halmstad finns en folkhögskolefilial med en allmän linje för dig som bor i staden eller i dess närområde och som är intresserad av vuxenstudier.

två personer utomhus

Allmän kurs i Halmstad är till för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. Studiernas längd varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. De bedrivs i huvudsak på heltid, men det finns också möjlighet att studera i en omfattning av 50% eller 75%. Filialen i Halmstad är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Skolans lokaler vid Lilla torg i Halmstad rymmer 30 – 40 studieplatser och erbjuder en lugn och trivsam studiemiljö.

Lunch serveras inte men det finns kylskåp, mikrovågsugnar och kaffebryggare. Det finns också porslin och diskmaskin.

Några gånger per termin avbryts det ordinarie schemat för gemensamma temastudier, halvdag eller heldag. Dessa är då obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vissa gemensamma dagar sker på huvudskolan i Vessigebro.

Kursplan

För grundläggande behörighet till yrkeshögskola erbjuds kurserna:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1*
 • Historia 1a1*
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1*

För grundläggande behörighet till högskola erbjuds kurserna:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5 och Engelska 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1*
 • Historia 1a1*
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1*

Samhällskunskap 1a1+1a2, Historia 1a1+1a2 och Religionskunskap 1 har slagits ihop och studeras som ett ämne, Människan i Världen (MiV 1).

För särskild behörighet erbjuds kurserna:

 • Engelska 7
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Matematik 3b och 3c
 • Samhällskunskap 1a2*
 • Samhällskunskap 2
 • Historia 1a2*
 • Historia 2a
 • Religionskunskap 2
 • Naturkunskap 1a2*
 • Naturkunskap 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2a
 • Filosofi 1
 • Idrott och hälsa
 • Internationella relationer
 • Kulturhistoria

Samhällskunskap 2, Historia 2a och Religionskunskap 2 har slagits ihop och studeras som ett ämne, Människan i Världen (MiV 2).

*Kurserna Samhällskunskap, Historia och Naturkunskap läses utifrån den sammanhållna kursen 1b (motsvarar 1a1+1a2) under ett helt läsår.

Vi erbjuder också ett antal tillvalsämnen, till exempel:

 • Bokcirkel
 • Kreativt skapande
 • Reseprojekt
 • Matematikmystik

Skolan erbjuder även studieteknik och studiestöd med inriktning på språk, matematik och samhällsorienterade ämnen.

Inslag i undervisningen är tema- och seminariedagar, studiebesök, kulturevenemang och utflykter.

Kursmål

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska former med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sina studier och den gemensamma studiemiljön.

Samtalet är grunden i folkhögskolan och genom fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde ska folkhögskolan bidra till att stärka och utveckla demokratin. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Undervisningen genomsyras av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att deltagarna i framtiden ska kunna påverka sin livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

När du går en kurs hos oss, är ett av målen att du ska vara delaktig och engagerad samt växa som person. Vår ambition är att du ska öka dina kunskaper och färdigheter, bli klokare och mer säker på din förmåga att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans för allas lika värde!

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

 • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta information samt formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
 • Utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
 • Motivera och entusiasmera deltagare
 • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

Lärare

Isabel Kristiansson

Linjeledare
Språk
isabel.kristiansson@regionhalland.se

Angelica Ahlefeldt-Laurvig

Kulturhistoria
Angelica.Ahlefeldt-Laurvig@regionhalland.se

Camilla Backe

Naturkunskap, Matematik
camilla.backe@regionhalland.se

Hanna Hallén

Kreativt skapande
hanna.hallen@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Samhällsorienterande ämnen, Filosofi
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Erik Knutsson

Samhällsorienterande ämnen, Språk
erik.knutsson@regionhalland.se

Theodora Mavroidis

Samhällsorienterande ämnen
theodora.mavroidis@regionhalland.se

Jeanette Sjödin

Språk, Psykologi, Idrott
jeanette.sjodin@regionhalland.se

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kr per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

I den korta personliga beskrivningen berättar du om dig själv, dina intressen och dina framtidsplaner samt vilka förväntningar du har.

Antagningskrav

De enda formella kraven för att börja på allmän kurs med gymnasienivå är att du ska ha fyllt 18 år och ha godkänd grundskolenivå i svenska, engelska och matematik. Om du har studerat på gymnasiet men avbrutit dina studier kan du komplettera dina tidigare studier genom att fortsätta på den nivå där du slutade.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Generellt för Allmän kurs:

 • Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • Behörighet från grundskola i ämnena svenska, matematik och engelska.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart.