Länk till förstasidan

Allmän kurs – grundskolenivå – Vessigebro

Utbildningen omfattar minst ett år heltidsstudier. Kursstart sker både höst- och vårtermin. Den studerande ges möjlighet att inhämta kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå som motsvarar grundskolans kursplaner årskurs nio i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Kursen bedrivs på grundskolenivå och är CSN-berättigad.

Ansökningsperiod:
2024-02-01 - 2024-08-01
Ansök så här:
Personbevis, kopia av senaste skolbetyg, eventuella arbetsintyg, kort personlig beskrivning bifogas i ansökan. Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-19 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Grundskole- och gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp:
Allmän kurs (Behörighetsgivande)
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Heléne Persson
Telefon:
0346-57539

Om utbildningen

Allmän kurs är för dig som är intresserad av individuellt anpassade vuxenstudier. Kursen riktar sig till dig som saknar fullständig grundskolenivå och därmed behöver komplettera tidigare studier.

Folkhögskolan har en egen modell som bygger dels omfattning och dels innehåll. För grundskolenivå gäller att du kan upp omfattning genom minst ett års studier på allmän kurs, samt med ett innehåll där kunskaper uppnås motsvarande lägst godkänd nivå för grundskolans kursplaner i årskurs nio. Detta avser ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Därefter finns möjligheten att fortsätta studierna på folkhögskolans allmänna kurs gymnasienivå. Alternativt kan du läsa vissa grundskoleämnen i kombination med gymnasieämnen på allmän kurs. Studierna bedrivs i huvudsak på heltid, men det finns också möjlighet att studera i en omfattning av 50% eller 75%.

Beroende på vilka ämnen du läser på grundskolenivå respektive gymnasienivå kan upplägget se olika ut. Kanske läser du enskilda grundskolämnen i en liten grupp, men du kanske även deltar i det ämnesövergripande arbetssättet som allmän kurs gymnasienivå arbetar utifrån. Oavsett kommer du att få de kunskaper med dig som du behöver utifrån din individuella studieplan.

I folkhögskolemodellen är samtalet och ditt aktiva deltagande viktigt. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål. Vi jobbar inte med prov och tester som man ofta gör i den traditionella skolvärlden, men arbetsformer med skriftliga såväl som muntliga moment är vanligt förekommande. Som deltagare har du stora möjligheter att själv vara med och utforma undervisningen utifrån intresse och egna erfarenheter.

Några gånger bryts det ordinarie schemat för skolgemensamma dagar, studiebesök, workshops, konserter och kulturevenemang med mera. Dessa är obligatoriska för alla, oberoende av hur ordinarie schema ser ut. Vi erbjuder deltagarcoacher som stöd i dina studier. Samverkan och samarbete mellan skolans olika linjer är en viktig del under din studietid. Efter skoltid erbjuds även aktiviteter anordnade av skolans fadderverksamhet och skolans idrottsförening.

två personer i ett klassrum

Kursplan

För att få kunskaper motsvarande grundskolenivå erbjuder vi ämnena:

 • Svenska motsvarande årskurs 9
 • Engelska motsvarande årskurs 9
 • Matematik motsvarande årskurs 9
 • Samhällskunskap motsvarande årskurs 9

Vi erbjuder även ett antal tillvalsämnen som kan variera under läsårets gång beroende på förutsättningar och intresse. Några exempel på möjliga tillvalsämne:

 • Drama
 • Idrott och ledarskap
 • Keramik
 • Kreativt skapande
 • Kör
 • Motion
 • Näringsliv
 • Reseprojekt
 • Tidningsprojekt
 • Personlig utveckling

Kursmål

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö, t ex genom linjeråd och skolråd.

Samtalet är grunden i folkhögskolan och genom fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde ska folkhögskolan bidra till att stärka och utveckla demokratin. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Undervisningen genomsyras av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att deltagarna i framtiden ska kunna påverka sin livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

När du går en kurs hos oss, är ett av målen att du ska vara delaktig och engagerad samt växa som person. Vår ambition är att du ska öka dina kunskaper och färdigheter, bli klokare och mer säker på din förmåga att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi är med dig och hjälper dig, allt i folkhögskolans anda: tillsammans för allas lika värde!

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

 • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta information samt formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
 • Utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
 • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
 • Motivera och entusiasmera deltagare
 • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang

Lärare

Heléne Persson

Linjeledare Allmän kurs grundskolenivå, Svenska/Svenska som andra språk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap
helene.b.persson@regionhalland.se

Marie Ahlsten

Svenska, Religionskunskap, Filosofi, Psykologi
marie.ahlsten@regionhalland.se

Stefan Fredriksson

Matematik
stefan.t.fredriksson@regionhalland.se

Elisabeth Grimberg

Naturkunskap, Matematik
elisabeth.grimberg@regionhalland.se

Stefan Gustavsson

Idrott och hälsa
stefan.gustavsson@regionhalland.se

Eva Hermansson

Engelska
eva.hermansson@regionhalland.se

Madelene Karlsson

Historia
madelene.a.karlsson@regionhalland.se

Anders Nilsson

Motion, Deltagarstöd
anders.nilsson@regionhalland.se

Anna Leandersson

Keramik
anna.leandersson@regionhalland.se

Håkan Samuelsson

Samhällskunskap, Psykologi
hakan.samuelsson@regionhalland.se

Alexandra Korn

Deltagarstöd, Fadderverksamhet
alexandra.korn@regionhalland.se

Petra Tegge

Internatansvarig, Deltagarstöd, Näringsliv, Kreativt skapande, Fadderverksamhet
petra.lenander-tegge@regionhalland.se

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Så ansöker du

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

I ansökan bifogar du

I den korta personliga beskrivningen berättar du om dig själv, dina intressen och dina framtidsplaner samt vilka förväntningar du har.

Antagningskrav

För att läsa på grundskolenivå krävs inga formella krav på tidigare godkända nivåer utan en bedömning görs utifrån varje enskilt fall kring vilken nivå som skolan kan tillgodose. Du bör dock förstå svenska i tal och skrift för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Samtal, eventuell intervju och kontakt med referenser ingår i antagningsförfarandet.

Urvalskriterier

Generellt för Allmän kurs:

 • Eftersom folkhögskolan har ett uppdrag att utjämna utbildningsklyftorna i samhället prioriteras sökande med kort utbildning framför sökande med längre utbildning.
 • Eftersom lärandet är livslångt måste äldres behov av utbildning väga tungt vid antagningen. Äldre sökande går därför före yngre sökande.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i juni respektive december. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart.