Länk till förstasidan

Aktivt liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och idrottsrörelsen!

Ansökningsperiod:
2024-04-29 - 2024-08-16
Utbildningsperiod:
2024-09-03 - 2024-12-19
Kurstid:
3 september - 19 december
Utbildningstakt:
25%
Utbildningstyp:
Profilkurs
Plats:
Vessigebro
Kontakt:
Anders Nilsson
Telefon:
0346-57510

Om utbildningen

en man ute ohc promnerar på ett fält

Kursen kommer att bedrivas på Katrinebergs folkhögskola, med en grupp på tisdagar för nya deltagare och en fortsättningsgrupp på torsdagar under perioden 3 september - 19 december 2024. Kurstiderna kommer att vara förlagda 09.30-14.30.

Kursen syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, lärande, socialt sammanhang och att få utforska och upptäcka olika aktiviteter och ämnen.

Kursens tema kretsar kring hälsa, motion/idrott, kultur, hållbarhet och samhälle. Innehållet planeras under kursens gång mer detaljerat av deltagarna, och kan t ex komma att omfatta träning/idrott, hälsa, kulturaktiviteter, kostlära, natur- och friluftsliv, samhälls- och hållbarhetsfrågor med flera ämnen.

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv genomförs på Katrinebergs folkhögskola och omfattar en termin. Höstterminen sträcker sig över perioden 3 september - 19 december 2024.

Kurstiderna kommer vara förlagda till kl. 09.30–14.30.

Kursledare

Kursledarna är lärare vid Katrinebergs folkhögskola, som har erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

Kostnader

Kursen är i grunden kostnadsfri. Självkostnad kan tillkomma för eventuella utflykter samt terminsavgift, 200 kr, för gemensamt material, försäkring etc.

Antagningskrav och urval

Kursen riktar sig till daglediga – t.ex. pensionärer, deltidsarbetande eller liknande.

Antagningskrav

Sökande ska ha intresse av, och förutsättningar att tillsammans med andra ägna en del av sin tid åt kursens tema. Det finns inget krav på en tidigare aktiv idrotts- eller träningsbakgrund.

två personer spelar boule

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att behöva göras. Detta baseras på:

  • I första hand utifrån den sökandes motiv, förutsättningar att deltaga kontinuerligt i kursen samt könsfördelning.
  • I andra hand tillämpar vi lottning.
  • Ev. bortlottad äger rätt till företräde till kommande termins kurs.

Så ansöker du

Ansökan lämnas senast 16 augusti. Ansökningar därefter behandlas i mån av plats.

Ansök via e-post

Ansökan kan göras genom ett mejl till katrineberg@regionhalland.se, där följande uppgifter anges:

  • ditt namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer (inklusive eventuellt mobilnummer)
  • e-postadress (när sådan finns)

Ansök via telefon

Det finns också möjlighet att lämna ansökan via telefon, 0346-575 00.