Länk till förstasidan

En folkhögskolas verksamhet bygger på stor frihet och demokratiska arbetsformer med deltagare som vill påverka och ta ansvar för sin studiemiljö. Undervisningens fria form upplever många som stimulerande men den kräver också att var och en tar ansvar för sina studier och vill man nå ett bra resultat krävs det arbete även utanför lektionstid.

Grupparbeten och redovisningar utgör viktiga inslag i undervisningen och därför krävs det en hög närvaro och delaktighet i studiearbetet. Kursen genomsyras av att allas medverkan ska bidra till ett hållbart samhälle. Vi använder oss genomgående av ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt.

För att nå dessa mål fokuserar vi på att:

  • Stärka deltagarens studieförmåga genom att träna på att samla in, bearbeta, formulera och presentera uppgifter skriftligt och muntligt
  • Utveckla deltagares förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier
  • Lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till information
  • Motivera och entusiasmera deltagare
  • Ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang