Länk till förstasidan

Ansökan

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Här kan du se en film hur du gör när du ska ansöka till Skådespelarlinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bifoga i ansökan

Vi vill att du bifogar:

I det personliga brevet anger du eventuella tidigare erfarenheter av teaterverksamhet, i vilket sammanhang du deltagit, vad du gjort och hur länge. Berätta om vad du hoppas att den här kursen ska leda till. Berätta gärna också om andra intressen, förmågor och varför du valt just denna utbildning.

Antagningskrav

Till år 1 antas varje år 12 studerande. Till år 2 antas varje år 8-12 studerande. (För att söka fördjupningsåret ska man antingen gått år 1 eller motsvarande).

För att antas till skådespelarlinjen ska du ha ett stort intresse för teater och skådespeleri. Erfarenhet från t ex Estetiska programmet är meriterande men inte obligatoriskt. Vi söker inte någon ”särskild typ” av människa. Det viktiga är att du är villig att arbeta och utvecklas inom teaterns alla delar – skådespeleri på scen och film, dans/rörelse och röst/sång. Att du vill satsa rejält och är beredd att arbeta hårt för att utvecklas inom konstarten.

För att kunna söka till utbildningen ska sökande:

 • Ha gått ut gymnasiet vid utbildningens start
 • Ha ett brinnande intresse för skådespeleri, rörelse och röst samt en vilja att berätta på scen och i film
 • Vara beredd på att i perioder arbeta intensivt och i nära samarbete med andra
 • Vara redo att arbeta med sig själv som sitt främsta instrument
 • Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen

Antagningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två delprov. Första provet består av en förvald scen och en sång som skickas in digitalt. De som går vidare från första provet kallas till antagningsdag med sceniska prov, röst- och rörelseövningar samt intervju på skolan.

Ladda ned alla tre filerna. Läs instruktionerna för proven noga, har du frågor om något i dessa mailar du till oystein.storseth-flaa@regionhalland.se.

Instruktioner antagning
Texter
Sång

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval. För att komma in på utbildningen ska du under antagningsdagen kunna visa på följande:

 • Samarbetsförmåga, att kunna arbeta sceniskt tillsammans med andra personer och fungera i grupp. (Exempel: I samband med sökningen ska du kunna visa förmåga att reflektera över din roll i grupparbeten, visa att du kan se andras behov och ta hänsyn till dem, visa att du kan ge andra utrymme och visa att du har förmåga att dela med dig av dina åsikter)
 • Motivation, självdisciplin och drivkraft för att driva din egen utveckling framåt i samarbete med lärare och övriga deltagare. (Exempel: I samband med sökningen ska du kunna beskriva vilka mål du har med att gå kursen och kunna beskriva förväntningar på utbildningen)
 • Förmåga att fokusera på uppgift och medspelare
 • Kapacitet att gestalta känslor och uttryck på ett trovärdigt sätt i ett sceniskt sammanhang

För att kunna gå vidare till fördjupningsåret krävs att du under det första året:

 • Genom uthålligt arbete förbättrat dina kunskaper inom det gestaltande mediet

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.