Länk till förstasidan
två personer

Se vår presentationsfilm om skådespelarlinjen på YouTube Länk till annan webbplats.

Skådespelarlinjen år 1

Katrinebergs skådespelarlinje ger grunderna i olika skådespelartekniker. Våra lärare har olika utgångspunkter och metoder för att närma sig det sceniska uttrycket. Under året arbetas med olika sceniska utmaningar i en positiv och trygg artistisk miljö, där individens och hela klassens utveckling står i fokus. Året innefattar scenprojekt, redovisningar i teater, dans och sång, workshops, föreställnings- och produktionsarbete.

Varje vardag inleds med morgonfys, där vi på olika sätt värmer och mjukar upp kroppen. Vi lär oss arbeta på olika sätt med vårt instrument – oss själva och den kropp vi har. Resten av lektionerna under den normala arbetsveckan består av skådespelarträning, rörelse/dans, röst, körsång och teoripass. En dag kan t ex se ut så här: 8:30-9:30 Morgonfys, 10-12 Rörelse/dans, 13-16 Skådespelarträning.

Under höstterminen får du genom träning och gruppimprovisationer utveckla ett fysiskt och spontant sceniskt uttryck. Du får insikt i grundläggande textarbete, en grund i filmskådespeleri och du får jobba med scenisk gestaltning utifrån flera olika tekniker. Under läsåret får du vara med som skådespelare i åtminstone två olika filmprojekt i samarbete med skolans filmlinje. Största delen av vårterminen vigs åt en större produktion där hela klassen jobbar tillsammans.

Det schemalagda samarbetet med filmlinjen ligger under sammanlagt tre veckor under läsåret. Vi brukar även ta in gästlärare i filmskådespeleri, men vårt huvudfokus under åren ligger på det sceniska skådespelararbetet.

Du får också med dig de röst- och rörelseverktyg du behöver för att på ett äkta och trovärdigt sätt gestalta en karaktär. Vi arbetar med att ”komma ner” i rösten så att du får en röst som får resonans i hela kroppen, och därmed ger var och en ett röstläge som är bekvämt att tala i och lyssna på. Du får också upptäcka din rösts uttrycksmöjligheter. Ofta ingår sång i olika slag inom olika scenframställningar. Vi arbetar med att uttrycka framför allt sångtexterna, men också rytm, melodi, tempo etc. Inget krav på skönsång!

Rörelselektionerna utgår från den moderna dansen och lektionerna innehåller improvisation, komposition samt styrke- och konditionsträning. Du lär dig berätta med hela din kropps uttryckspotential och att kommunicera rörelserna medvetet till en publik.

Undervisningen är delvis schemalagd och delvis i projektform. Gruppövningar och individuell undervisning varvas beroende på ämne och projekt, och du får hela tiden personlig coaching av din lärare som noggrant följer din utveckling. Vissa lektionstimmar är tillsammans med de som går påbyggnadsåret. Under året får du dessutom använda dig av dina kunskaper i filmprojekt tillsammans med eleverna på filmlinjen.

Skådespelarlinjen år 2

Fördjupningsåret handlar huvudsakligen om skådespelarteknik, hur vi som skådespelare använder oss själva som instrument för att forma och gestalta en roll på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Vi tränar det sceniska uttrycket, både genom att utmana våra ”vanliga” gestaltningssätt samt att utveckla vår kapacitet på det emotionella och sinnliga planet. Vi arbetar med undervisningsblock där improvisationer och impulser är i fokus, men också med scener ur moderna och klassiska pjäser, uppgifter som påminner om skådespelarens vardagliga arbete.

Under året ligger flera produktioner insprängda mellan lektionsblocken, bland annat ett projekt där deltagarna skapar sina egna korta föreställningar, från manus till färdig produktion. De senaste åren har tvåorna också turnerat med en av sina slutproduktioner.

 

Tre personer som sitter på stolar lite utspritt i en lokal.