Länk till förstasidan
En kille som står upp och ser rakt fram.

En viktig del av skådespelarutbildningen är att vi arbetar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Utbildningen förutsätter jämställdhet, delaktighet och allas lika värde. Miljön ska vara tillåtande med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för den skapande processen och värdesätter diskussioner där vi kritiskt ifrågasätter invanda normer och strukturer.

År 1

Mål Skådespelarträning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha fått den kunskap och självkännedom som krävs för att kunna arbeta i kontakt med sig själv och andra i ett sceniskt sammanhang.
 • Ha fått inblick i och förståelse för olika skådespelarteknikers grunder.
 • Ha en öppenhet och nyfikenhet och förståelse för den konstnärliga processen.
 • Ha utvecklat en skådespelardisciplin, uthållighet och fokus.
 • Ha kunskap om teaterns historia och funktion i samhället

Mål Rörelse och dans

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha blivit medveten om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.
 • Ha insikt om samarbete, koncentration och fokus, kreativitet, självdisciplin, kondition och uthållighet, styrka, kroppsmedvetenhet, fysiskt uttryck och hållning.
 • Ha insikt om sina individuella vanor för att på så sätt kunna vidareutvecklas.

Mål Röst-, sång- och talträning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha grundläggande teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.
 • Ha tilltro till sin egen röstkapacitet och att hitta sin förmåga såväl individuellt som i grupp.
 • Ha fått upplevelser, erfarenheter och kunskaper om sin röst och kropp som leder till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete.

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus etc.
 • Ha erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.
 • Ha kännedom om teatern som arbetsplats.

År 2

Mål Skådespelarträning – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Kunna delta som skådespelare i semi-professionella såväl som professionella sammanhang, samt söka högre utbildning inom skådespelaryrket.
 • Ha kunskaper att självständigt skapa en roll enligt olika skådespelartekniker.
 • Ha utvecklat professionalism, analysförmåga, självkännedom, generositet och mogenhet som yrkesmänniska inom teaterområdet.
 • Ha fördjupad kunskap om teaterns historia och funktion i samhället.

Mål Rörelse och dans – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha fördjupad medvetenhet om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.
 • Ha fått en självklar relation till dansens grundelement.
 • Att i projektform kunna tillämpa de fördjupade fysiska kunskaperna och veta betydelsen av sin egen insats.

Mål Röst-, sång- och talträning – Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha avancerade teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.
 • Ha god kännedom om den egna röstens potential.
 • Kunna tillgodogöra sig röstarbete såväl i Master Class som i projektform.

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

 • Ha vidare praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus, produktion m.m. Samt i produktion av eget program ha utvecklat det egna konstnärskapet.
 • Ha fått en ökad erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.