Länk till förstasidan

Kursupplägg

Utbildningen pågår under vårterminen 2024 med fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, Mellanliggande tid sker studierna digitalt.

Metodik och studier

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Målgrupp

Vi vänder oss till tidigare studerande på skolans tidigare Friskvård och Hälsa utbildningar samt Hälsovägledarutbildningen, men kursen är också öppen för andra intresserade med liknande förkunskaper. Du skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.