Länk till förstasidan

Krav för deltagande

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen och sökande skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Utbildningen vänder sig till dig som har ett intresse av äldres hälsa och det friska åldrandet i fokus, genom att motivera äldre till aktivitet och därmed nå en god livskvalitet. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen. Gruppens deltagare ska kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor. I den personliga beskrivningen bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.