Länk till förstasidan

Så söker du

Ansökan

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Bifoga i ansökan

Till ansökan vill vi att du bifogar:

Antagningskrav

För tillträde till kursen fordras gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Intygad erfarenhet från branschen/området kan tillgodoräknas och vara meriterande.

Du behöver ha tillgång till egen dator. Innehav av körkort med behörighet B är en fördel.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan sista ansökningsdag kommer att genomgå ett första urval. Skolan tillämpar referenstagning och eventuell intervju.

Urvalskriterier

Deltagare antas i första hand utifrån hur väl man uppfyller antagningskraven. Hänsyn tas till jämn fördelning och mångfald med tanke på kön, bakgrund, ålder och erfarenhet.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.