Länk till förstasidan

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. För kurslitteratur, studieresa och studiematerial tar skolan ut en avgift om 2000 kr per termin, skolan tar också ut en central avgift om 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till gemensamma läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad.