Länk till förstasidan

Ansökan

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Det går även bra att göra ansökan via pappersform, kontakta skolan.

Bifoga i ansökan

I ansökan ska du berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg? Vad har du för framtidsplaner?

Antagningskrav

Praktisk linje vänder sig till personer som har gått i anpassad skola (tidigare gymnasiesärksola) eller på annat sätt haft behov av extra stöd i sin tidigare skolgång. Kursen har plats för 12 deltagare. Det betyder att antalet som blir antagna beror på antalet som slutar läsåret innan.

På Praktisk linje bor samtliga deltagare på skolans internat. Det finns jour på kvällstid, måndag till torsdag fram till klockan 20.30. Klockan 8.30 på morgonen börjar skoldagen. För att kunna gå på utbildningen krävs att deltagarna klarar av tiden däremellan utan särskilt stöd.

Skolan får bidrag för assistenter grundat på deltagarnas behov av stöd. Därför krävs det att det finns ett stödbehov för att kunna gå på utbildningen.

Antagningsprocess

Varje år ordnar vi Prova-på-kurser för elever som vill gå Praktisk linje på Katrinebergs folkhögskola. Syftet med kurserna är att du ska få prova på hur det är att vistas på Katrineberg och få tillfälle att lära känna skolan och personalen. Undervisningen sker på samma sätt som under huvudkursen. Prova-på-kursen utgör även en del i antagningsprocessen.

Urvalskriterier

 • Genomförd Prova-på-kurs.
 • Utvecklingsprognos: du bör ha förutsättningar att utvecklas från någon form av beroende mot en mer självständig tillvaro främst inom områdena boende, arbete/sysselsättning och fritid.
 • Gruppklimat: Du bör bidra till ett gott gruppklimat. Viktigast bedöms förhållningssättet till övriga deltagare på linjen men även förhållningssättet till linjens personal, andra linjers deltagare samt övrig personal.
 • Deltagande efter förmåga: Du bör efter förmåga delta i de moment som ingår i Prova-på-kursen. Det som värderas är bland annat närvaro, förmåga att passa tider, uthållighet samt vilja att prova moment där du känner dig osäker.
 • Behov: Det görs en värdering av ditt behov av olika former av stöd under utbildningen.
 • Personligt behov: Det görs en värdering av ditt personliga behov av utbildningen.
 • Motivation: Att du är motiverad att utvecklas, bjuda till och bidra till linjens bästa utifrån din förmåga.
 • Kön: Könsfördelningen bland linjens deltagare ska om möjlighet finns, spegla könsfördelningen i samhället.
 • Intresse av vår verksamhet: Du bör visa intresse för de mål som finns för linjen samt för de moment som finns på schemat.
 • Reservplan: Det görs en bedömning av den situation som du hamnar i om du inte blir antagen. Vi tittar bland annat på möjligheten om du kan utvecklas i annan verksamhet ett år och året efter göra en ny ansökan.
 • Spridning inom gruppen: Vår uppfattning är att olikheter berikar. Därför ser vi gärna en spridning när det gäller deltagarnas starka och svaga sidor.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.