Länk till förstasidan

År 1

När du börjar på Praktisk linje så flyttar du in i ett eget rum på skolans elevhem. Detta innebär för de flesta det första egna boendet. Härigenom blir träningen inför ett framtida eget boende konkret redan från början av utbildningen.

År 2

Under ditt andra år hos oss på Praktisk linje ligger fokus på bland annat arbetspraktik, för att underlätta övergången till arbetslivet efter Katrinebergs folkhögskola. Vi arbetar även med nätverksträffar under andra året, där vi etablerar kontakter med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS handläggare. Allt sker utifrån ditt behov och önskemål.

Vi är överens om att varje människa är unik. Ett konstaterande som får till följd att olikheter mellan människor utgör en del av det unika.

Kursmoment

  • Boende/fritid
  • Idrott
  • Vardagskunskap
  • Kreativ verkstad
  • Keramik
  • Linjeråd
  • Livskunskap
  • Nutidsorientering
  • Tema
  • Friskvård och hälsa