Länk till förstasidan

Ett eget boende

Utbildningens mål är att du i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara ett eget framtida boende. Du ska även bli medveten om eventuella behov och stöd du kommer att ha i framtiden.

Arbete/sysselsättning

Utbildningens mål är att du ska förbereda dig för en framtida sysselsättning/ett framtida arbete. Du ska få insikt om dina egna starka sidor och förmågor, samtidigt som du ska få insikt över dina begränsningar.

En meningsfull fritid

Utbildningens mål är att du under utbildningen ska få ökade kunskaper inom olika fritidssysselsättningarför att öka möjligheterna att hitta något som du kan ägna dig åt under och efter utbildningen.

Allmän bildning

Utbildningens målsättning är att du ska få ökade kunskaper om hur samhället fungerar och få insikt om din egen roll i detsamma.

Kursen syftar genomgående till att stärka dig och hjälpa dig att utvecklas till en självständig samhällsmedborgare. Vi arbetar med individen i centrum och har fokus på delaktighet, demokratiska arbetsformer och allas lika värde. Utbildningen har ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som syftar till att du i framtiden ska kunna påverka din livssituation och delta i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.