Länk till förstasidan

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar ca: 600 kronor på höstterminen och ca: 400 kronor på vårterminen för utökade kostnader i samband med klassresa och simhallsbesök.

Alla deltagare betalar dessutom 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

De flesta finansierar sina studier på Praktisk linje genom aktivitetsersättning Länk till annan webbplats. från Försäkringskassan. Kom ihåg att ansöka i god tid.

Utbildningen är CSN-berättigad.