Länk till förstasidan

Idrottsfysiologi, skador och rehabilitering

 • Nervsystemet
 • Matspjälkning
 • Energiomsättning
 • Respiration och cirkulation
 • Fysiska tester – Fysprofilen samt maxpulstest
 • Skador – prehab och rehab
 • Akut omhändertagande vid skada
 • Casearbete
 • Massage

Anatomi

 • Terminologi och rörelsebeskrivning
 • Skelettlära
 • Fog- och ledlära
 • Muskellära

Träningslära

 • Träningsformer – olika typer av styrketräning, funktionell träning, stabilitetsträning, rörlighetsträning, aerob och anaerob träning, plyometrik, snabbhetsträning
 • Löpskola, löpteknik
 • Träningsplanering – träningsprinciper, träningsupplägg för olika målgrupper ex motion, prestation, rehabilitering
 • Utvärdering av träningsprogram
 • Specifika målgrupper (ex. elit, barn/ungdom, seniorer, kvinnohälsa, gravida)
 • Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla ohälsa (ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa etc.)
 • Dopning

Näringslära

 • Näringsämnen
 • Energi – balans/behov, måltidsordning, kost och dryck i samband med träning
 • Makro- och mikronutrienter
 • Kostregistrering
 • Ätstörningar

Beteendevetenskap

 • Motivation – bakomliggande relevanta teorier och begrepp
 • Kommunikation och samtalsmetodik – modeller och förutsättningar för god kommunikation och effektiva samtal
 • MI – motiverande samtal
 • Beteendeförändring – teoretiska modeller och praktiska konsekvenser
 • Målsättningar – att skapa effektiva målsättningar
 • Etik och moral – etiska förhållningssätt relaterade till PT-yrket

Hälsa

 • Folkhälsa
 • Folksjukdomar
 • Hälsa – vad är hälsa, vad påverkar hälsan och hur uppnås god hälsa, sömn, stress
 • Hälsans bestämningsfaktorer
 • Fysisk aktivitet/inaktivitet – effekter på hälsa

Branschkunskap och praktiskt PT-arbete

 • PT-rollen genom tiderna
 • Konsultation
 • Screening, hållnings/rörelseanalys och funktionstester
 • Krav- och kapacitetsanalyser
 • Journalföring för klient och grupp
 • Retorik
 • PT small-group och grupptränare
 • Praktisk PT one-on-one på externa klienter
 • Praktisk PT- small-group på externa klienter

Marknadsföring & försäljning

 • Grundläggande entreprenörskap
 • Marknadsföring och varumärkesbyggnad – klassiskt och digitalt
 • Försäljning, kundrelationer/rekrytering samt digitala redskap
 • Paketering och säljsamtal
 • PT-filosofi – att medvetandegöra och forma sin egen filosofi och förhållningssätt till yrket

Övrigt arbete och folkhögskoleaktiviteter

 • Arbetsplatsförlagd praktik minst 40 timmar
 • Studiebesök hos branschrelevanta anläggningar
 • HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning)
 • Övrig folkhögskoleaktivitet