Länk till förstasidan

Utbildningens syfte är att skapa kompetenta Personliga Tränare med en gedigen teoretisk och praktisk kunskapsbas. Målet efter avslutad utbildning är att du besitta kunskap och förmåga att fånga upp klienter, utvärdera deras nuvarande förmåga och tillsammans utveckla denna för att skapa en godare hälsostatus.

Efter godkänt genomförande av utbildningen ska du direkt kunna arbeta i träningsbranschen och även ha en utökad kunskapsnivå och intresse för att möjliggöra vidareutbildning inom relevanta ämnesområden. På Katrinebergs Folkhögskola finns även kompletterande hälsoutbildningar, bland annat Hälso- och livssilscoach samt Diplomerad Hälsovägledare för att ytterligare addera till din kompetens i närliggande områden.

Kursen genomsyras av en drivkraft att utveckla och förbättra hälso- och prestationsnivå hos våra medmänniskor. Vi använder oss genomgående av ett inkluderande och normkritiskt tankesätt.