Länk till förstasidan

Alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring. För linjespecifikt studiematerial tillkommer ca: 800 kronor per termin.