Länk till förstasidan

Kursupplägg
Utbildningen pågår under höstterminen 2024 med start vecka 36, 2 september – 18 oktober. Den första träffen är 5-6 september, 19-20 september, 3-4 oktober, och avslutning vecka 42 den 18 oktober. Mellanliggande tid sker studierna på distans.

Kursinnehåll

  • Naturen/trädgården för rehab och återhämtning
  • Motion och träning i naturen, teori och praktik
  • Ätbart i naturen
  • Promenadmöten/Walk and talk – teori och praktik
  • Utepedagogik

Metodik och studier
Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs Folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs Folkhögskola och på nätet.