Länk till förstasidan

Om utbildningen

Motiverande samtal/Motivational Interviewing (MI) har stark evidens i alla typer av beteendeförändringar, men också i andra typer av samtal. MI fungerar såväl i det korta som långa samtalet. Metodiken är densamma oavsett om du samtalar med barn, vuxna eller äldre och oavsett ämne. Förhållningssättet i MI passar i alla möten med människor. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor förordas MI som en evidensbaserad samtalsmetod.

Under de två första dagarna lär du dig de teoretiska grunderna inom MI genom föreläsning, varvat med övningar och diskussioner. Syftet är att deltagarna efter de två första dagarna ska kunna tillämpa sina kunskaper inom det önskade arbetsområdet.

Det är ett uppehåll mellan kurstillfällets första två dagar och den tredje dagen då hemuppgiften utförs och analyseras. Dag tre återsamlas gruppen på distans och hemuppgiften redovisas i gruppen. Uppföljning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring hemuppgiften sker.

Hemuppgift

Filma ett samtal mellan dig och en ”klient”, klienten behöver inte synas i bild men viktigt att personen hörs. Analysera ditt samtal utifrån ett MI- perspektiv och välj ut ett par klipp ur det filmade samtalet som visar på såväl styrkor som svagheter i MI-samtalet. En analys av samtalet utifrån de teoretiska grunderna i MI redovisas skriftligt och skickas in till läraren innan den muntliga redovisningen sker. För godkänt deltagande i kursen krävs full närvaro på de teoretiska dagarna som bedrivs på plats, inskickad och godkänd skriftlig och uppladdat filmklipp, samt närvaro på redovisningsdagen som sker på distans.

Målgrupp

Alla personer som arbetar med eller önskar arbeta med att stödja individer till beteendeförändring.

Omfattning

3 dagar, 2 +1