Länk till förstasidan

Under kursen får du tillfälle att diskutera material, måla landskapet i sin helhet eller finna detaljer. Vid genomgång diskuteras bildens färg, kompositionen och framför allt bildens innehåll och uttryck. Allt för att utveckla din egen personliga stil.

Landskapet är varierat och närheten till hav och kust erbjuder rika möjligheter till val av motiv.