Länk till förstasidan

Ansökan

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum

Bifoga i ansökan

Antagningskrav

Behörighetskrav för antagning är 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Man bör vara 21 år eller äldre. Det är meriterande att ha arbetslivserfarenhet.

Sökande som vill åberopa andra kompetenser än formell behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens.

Information och kommunikation inom kursen sker till stor del via våra digitala plattformar. Där delges också kursuppgifter och digitalt utbildningsmaterial varför vi helst ser att deltagare har tillgång till ett eget digitalt verktyg såsom t ex dator eller läsplatta.

Antagningsprocess

Behöriga som lämnat ansökan innan sista ansökningsdag kommer att bjudas in till en intervju. Vid synnerliga skäl kan denna intervju ske digitalt.

Urvalskriterier

Om det är fler behöriga sökande än platser gör vi ett urval där vi framför allt bedömer:

  • Förmåga att tillgodogöra sig kursinnehållet
  • Motivation
  • Personlig lämplighet

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om man är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas senast i början av juni. Den som är antagen kommer att få ett besked via e-post där det finns information om bland annat kursstart. Reserver kan komma att antas vid eventuella avhopp vid kursstarten.