Länk till förstasidan

AKTUELLT

För dig som vill ansöka till utbildningen:
Från och med 1 januari 2023 finns det ett nytt omställningsstudiestöd från CSN som är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. För att kunna få stödet behöver du vara minst 27 år och ha arbetat ett längre tag. Läs mer om vilka som kan få omställningsstudiestöd i bifogad länk: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html Länk till annan webbplats.

För arbetsgivare som vill anställa lärarassistenter:
Det finns statsbidrag att ansöka om för att anställa lärarassistenter 2023. Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent. Läs mer om gällande villkor för huvudmannen att följa i bifogad länk: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2023 Länk till annan webbplats.

Om utbildningen
Lärar- och elevassistentutbildningen tar sin utgångspunkt i skolans pedagogiska miljö där lärande, socialt samspel, relationsbyggande och administrativa inslag är del av det centrala innehållet. Utbildningen är tydligt tvärvetenskaplig och rör sig främst i gränslandet mellan pedagogik, beteendevetenskap och sociologi. Utbildningen syftar till att förstå förutsättningarna för skolans verksamhet och de sociala och pedagogiska villkor som påverkar lärandemiljön för elever såväl som pedagoger. Utbildningen präglas därför av demokratiska och normkritiska perspektiv.

en person sitter vid sin bärbara dator i en fåtölj

Bland kursmomenten finns

  • Skolans organisation och uppdrag
  • Idrott, lek och rörelse
  • Psykologi, kommunikation och konflikthantering
  • Pedagogik
  • Dokumentation och administration

Till en del moment bjuder vi in personer utifrån som har särskilda kunskaper eller kompetenser. Det kan exempelvis vara personer som har stor erfarenhet av att arbeta med elevhälsa eller personer som håller i en HLR-utbildning.

Vi planerar, genomför och utvärderar speciella aktiviteter och arrangemang.

Praktik ute på skolor utgör en viktig del av kursen.

Att arbeta som lärarassistent

Arbete som lärarassistent innebär att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation genom att skapa trygghet, studiero och möjligheter i skolmiljön, samt komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar men är till övervägande del av elevstödjande karaktär.

Att arbeta som elevassistent

En elevassistent är en resursperson för en specifik person, men kan också vara ett stöd för hela barngruppen/klassen i olika situationer. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel.

FLiS – Föreningen för Folkhögskolor med Lärarassistentutbildning i Samverkan

Katrinebergs Folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS. Skolorna som är medlemmar i FLiS har en gemensam kursplan och medlemskapet garanterar en nationell kvalitetssäkring.

 

En blå logotype för nätverket Föreningen för folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan.

Citat från före detta deltagare:

”Jag är glad att jag gick utbildningen. Den gav mig ett nytt jobb men också ett år med massa fina minnen från Katrinebergs folkhögskola.”

”Tiden på Katrinebergs folkhögskola var en utav mina bästa år. Tack! Saknar er allihopa!”

”Är mycket tacksam för de grundkunskaper jag fick med mig från utbildningen. Har nästan varje dag skänkt en tacksam tanke till Katrineberg. Märker stor skillnad mot kollegor som inte gått någon form av utbildning.”

”Katrinebergs folkhögskola ger mig mycket bra kunskaper inom skolvärlden och livet. Jag tackar.”