Länk till förstasidan

Folkhögskolans pedagogik och arbetsformer möjliggör att kursen präglas av ett lärande tillsammans – vi lär av varandra och med varandra. Deltagarnas olika erfarenheter tas med fördel tillvara i t ex samtal och diskussioner. Med ett fokus på jämställdhet, delaktighet och allas lika värde bidrar vi tillsammans i gruppen till att stärka och utveckla demokratin, som är ett av folkbildningens viktiga syften. Vi har även som mål att jobba aktivt med att använda oss av ett inkluderande och normkritiskt perspektiv när vi tar oss igenom kursens innehåll. Genom att ständigt ha på oss de ”normkritiska glasögonen” och hela tiden ha tankesättet att inkludering av alla människors olikheter berikar och ger ett mervärde istället för motsatsen hoppas vi att du som deltagare ska få en tilltro till att människan kan påverka sin livssituation och därmed också hitta motivation till att utveckla ett hållbart samhälle. Dessa mål är centrala såväl för kursen som helhet, men givetvis även för framtida yrkesfärdigheter i rollen som lärar- eller elevassistent.

Kursmål är dessutom att:

  • Ge deltagarna optimal kompetens och anställningsbarhet som lärar- och elevassistenter.
  • Lärar- och elevassistenter utbildade på Katrineberg ska ha mycket gott rykte bland arbetsgivarna.