Länk till förstasidan

Kostnader för läroböcker och eventuella studieresor får du normalt betala själv. Till vissa kurser finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolan.

Alla deltagare betalar 400 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Utbildningen är CSN-berättigad