Länk till förstasidan

Ansökan

  • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
  • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
  • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
  • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.
  • Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

Bifoga i ansökan

Intyg från gymnasieutbildning (gäller även utländsk) eller motsvarande samt betyg i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 /Svenska B eller motsvarande.

Antagningskrav

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Antagningsprocess

Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. Obligatoriskt förkunskapstest genomförs i månadsskiftet maj/juni. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

Urvalskriterier

Förkunskapstest av språkkunskaper är obligatoriskt. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet. För att kunna bilda en språkgrupp krävs normalt minst fem godkända på förkunskapstestet i stora tolkspråk. För mindre frekventa tolkspråk krävs minst två godkända på förkunskapstestet.

Besked om antagning

När antagningen är klar kommer ett skriftligt besked om att man är antagen, tilldelats reservplats eller inte blivit antagen. Beskedet lämnas senast i mitten av juni. Den som är antagen kommer att få ett antagningsbesked via e-post där det finns information om utbildningen. Reserver kan komma att antas i samband med eventuella avhopp vid kursstarten.