Länk till förstasidan

Grundutbildning till kontakttolk

Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

tre personer sitter i ett klassrum

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator/läsplatta med nätverksuppkoppling. Under utbildningen används Office365 (Teams m.m.) som distansutbildningsplattform. Man måste också kunna klara av att samarbeta med andra på distans. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma, men vid sex tillfällen under studieåret även på folkhögskolan.

Träffarna på folkhögskolan (sex st under utbildningen) är i regel 3 – 5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater. Under de obligatoriska studieträffarna på folkhögskolan studerar du på heltid och genomför tolkningsövningar samt skriftliga och muntliga prov. I samband med dessa träffar kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan sex gånger.

Komplettering av grundutbildning för alla tolkspråk

Förkunskaper

Förkunskaper visas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från delkurs/er inom grundutbildningen.

Språk

Pågående språk i grundutbildningen är arabiska, mandarin/rikskinesiska, rumänska, swahili, turkiska och vietnamesiska. Vi tar emot sökande i alla tolkspråk och startar kurser efter samråd med andra utbildningsanordnare i landet för att möjliggöra tolkutbildning i så många språk som möjligt.

Ansökan

Du skickar ansökan, på särskild blankett senast en månad före kursstart. Till ansökan bifogas kopia av kursbevis/kursintyg på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Fler utbildningsanordnare har pågående grundutbildning: För mer information www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning/tolkningsövningar i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till enbart språkhandledningen i den kursen.

Du skickar ansökan, senast en månad före kursstart. Till ansökan bifogas kopia av intyg från den kurs som ska kompletteras.

För kurstider och språk se: www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.

Validering

Katrinebergs folkhögskola erbjuder möjlighet för verksamma tolkar att validera sina kunskaper mot lärandemålen i vår grundutbildning till kontakttolk.

Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till utbildningen. Syftet med validering är att synliggöra kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och/eller äldre utbildning och bedöma vilka delar av nuvarande grundutbildning den sökande kan få tillgodoräknat.

För att vi ska kunna behandla en ansökan om validering behöver vi utöver ifylld ansökan även intyg om tolkutövning från minst en tolkförmedling, ifylld självskattning samt fallbeskrivningar, se material nedan. Under valideringsprocessen kommer skolan fakturera dig som söker 500 kr i administrationsavgift. Du bör vara medveten om hela valideringsprocessen tar minst tre-fyra månader efter inskickad ansökan och att du på egen bekostnad ska kunna ta dig till Katrinebergs folkhögskolas lokaler i Vessigebro eller Halmstad för kartläggning och eventuella tester.

Resultatet av valideringsprocessen kan bli ett av följande:

  • Sökanden får ett fullt tillgodoräknande och utbildningsbevis avseende den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk
  • Sökanden föreslås utbildningsinsats för komplettering av vissa delar av utbildningen samt erhåller ett kompetensbevis för andra delar av utbildningen
  • Uppmanas att söka till den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk

Observera att det inte finns några garantier för ett utbildningsbevis från den sammanhållna grundutbildningen, efter genomförd valideringsprocess.

Information om validering mot grundutbildning till kontakttolk finns även på www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.

Ansökningsblankett för komplettering Pdf, 38 kB.

Ansökan om validering Pdf, 77.3 kB.

Fallstudie Uppgift i tolkningsteknik och tolketik Pdf, 107.1 kB.

Instruktion fallstudie Pdf, 242 kB.

Självskattningsverktyg Pdf, 279.4 kB.