Länk till förstasidan
  • Utbildningen består av sex delkurser: introduktionskurs, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, migrationstolkning, juridik för tolkar samt tolketik och tolkningsteknik.
  • Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och praktiska tolkningsövningar i form av rollspel. Undervisningen i realia är på svenska.
  • Delkurserna följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan.
  • Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och till kursen hörande fackterminologiska studier på båda språken. Under distansperioden är deltagarna uppdelade i studiegrupper dels i realia, dels i respektive tolkspråk.
  • Under den avslutande närträffen av varje delkurs skrivs ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och på delkurserna sjukvårdstolkning och juridik för tolkar görs också muntligt tolkningsprov. Huvuddelen av tiden på skolan används till tolkningsövningar med en språkhandledare i aktuellt språk.
  • För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola.