Länk till förstasidan

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kronor som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen. Deltagare som avbryter utbildningen under året får inte tillbaka depositionen.

För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen och skolan distribuerar allt studiematerial.

I samband med utbildningens närträffar finns det möjlighet att för 665 kr/dygn bo och äta på skolan.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Ersättning

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen ges för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 25 kronor per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.