Länk till förstasidan
Glad tjej som står i en träningslokal. Fyra personer står i bakgrunden.
ett sigill

Hälso- och Livsstilscoachutbildningen ger dig kunskap och praktiska färdigheter för att effektivt främja hälsa och livsstil hos andra. Under utbildningen kommer du att förvärva den vetenskapliga grund som krävs för att arbeta inom hälsosektorn. Du kommer också att utforska och tillämpa flera olika teorier och metoder för att förbättra hälsa och välbefinnande på både individ- och gruppnivå. Dessa kompetenser kompletteras med insikter i entreprenörskap och ledarskap, vilket ger dig en stark grund att stå på när du arbetar med människor på dina egna villkor.

Utbildningen är en heltidskurs som sträcker sig över en termin och riktar sig till dig som vill specialisera dig som hälso- och livsstilscoach. Under utbildningen kommer du att fördjupa dig i vetenskapen bakom hälsa, metodiskt genomföra hälsoanalyser, och lära dig att effektivt motivera andra för bestående förändringar. Dessutom kommer du att utveckla kompetens inom flera områden där du kan arbeta med hälsa och livsstil.

Utbildningen omfattar även externa branschrelaterade föreläsare och studiebesök för att ge en bredare förståelse för fältet. Individuell coaching och praktik är integrerade delar av utbildningen för att ge dig praktisk erfarenhet. Hälso- och Livsstilscoachutbildningen har också erhållit godkännande från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, vilket säkerställer hög kvalitet inom branschen.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund Länk till annan webbplats.

Logga för Branschrådet för hälsa.