Länk till förstasidan

Kursplan

Entreprenörskap

 • Personligt entreprenörskap
 • Affärsidé och affärsmodeller
 • Marknad och kommunikation
 • Varumärke
 • Ekonomiska faktorer
 • Personliga studiebesök

Träningslära och kostrådgivning

 • Motionslära
 • Hälsofysiologi och träningslära
 • Fysisk testning
 • Näringslära
 • Kostregistrering för hälsa och prestation
 • Kostrådgivning i praktiken

Samtalsmetodik och coaching

 • Praktiskt ledarskap
 • Motiverande samtal – att hjälpa människor till förändring
 • Samtalsträning
 • Casearbete

Hälsopedagogik och praktik

 • Praktiskt klientarbete
 • Arbetsplatsförlagd praktik
 • Kommunikationsteorier och tekniker
 • Salutogent förhållningssätt och KASAM

Seniorledare

 • Det friska åldrandet
 • Fysiologiska perspektivet i åldrandet
 • Psykologiska perspektivet i åldrandet
 • Livsstilsfaktorer för äldre
 • Coaching för äldre

Mental träning och personlig utveckling

 • Psykologiska grundteorier
 • Stresshantering och mindfulness
 • Motivation och meningsfullhet
 • Målsättningsarbete