Länk till förstasidan
  • Undervisningen är kostnadsfri, men vissa mindre omkostnader kan förekomma
  • Kostnader för läroböcker och längre studieresor är normalt självfinansierade. Vissa allmänna ämnen erbjuder låneböcker för användning under studietiden, medan andra böcker kan köpas via skolan
  • Alla deltagare betalar en avgift på 400 kronor per termin. Denna avgift täcker kopierat material, tillgång till läroböcker och inkluderar en olycksfallsförsäkring
  • Notera att vår utbildning är berättigad till CSN-stöd, vilket kan vara en möjlighet för ekonomiskt stöd under din utbildning. Läs mer på CSNs webbplats.
Två killar som tränar med träningsredskapet räck.