Länk till förstasidan

Ansökan

 • När ansökan är öppen, klickar du på knappen ”Ansök här.”
 • Du kommer sedan till Schoolsofts ansökningssida
 • För att ansöka måste du antingen ha ett befintligt konto eller skapa ett ett nytt.
 • Fyll i dina uppgifter i Schoolsoft och bifoga de nödvändiga bilagorna och betygsdokumenten innan ansökningens sista datum.

Bifoga i ansökan

Personligt brev

Beskriv vem du är och din ambition och motivation till varför du vill gå på Hallands konstskola. Max en halv A4/250 ord.

Arbetsprov

För att se hur du arbetar vill vi att du bifogar arbetsprover med din ansökan i Schoolsoft. Arbetsproverna behöver vara från senaste tre åren.

 • 3 st teckningsstudier från något i din omgivning tex rum, objekt, person. Ej foto.
 • 3-5 valfria arbetsprover i valfri teknik, t.ex. teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.
 • Bilder sparas i följande format: JPG max 3 MB.
 • Video- och ljudfiler bifogas genom att du skriver i länk. T ex till Vimeo, Youtube. Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Beskrivning av arbetsprover

Bifoga även PDF som beskrivning arbetsproverna.

 • Storlek
 • Teknik
 • Årtal
 • Övrig relevant info du anser viktig.

Sökande till Påbyggnadsår 2

Till linjens andra år går det att söka direkt. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

Sökande till år 2 ska även kortfattat beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla under hela läsåret.

 • Projektbeskrivning, max en halv A4/250 ord.
 • Skisser till fördjupningsprojektet som man vill arbeta med och utveckla under året.
 • Sammanställ skisser och text i en och samma PDF.

Antagningskrav

Du som söker

 • Intresserad och nyfiken på att utforska, utveckla och utmana din konstnärliga process, prova olika tekniker.
 • Ska vilja utvecklas tillsammans med andra i en tätt samarbetande grupp.
 • Har stort intresse av att diskutera dina och andras arbeten.
 • Har stort intresse av att testa olika tekniker och metoder.
 • Ska under antagningsprocessen bedömas ha god samarbetsförmåga, motivation, samt kunna ta eget ansvar för studier och omgivning.

Du som söker Påbyggnadsåret (utöver ovanstående punkter)

 • Har en redan avklarad ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande erfarenheter.
 • Bedöms kunna respektera och ta stort ansvar för dina och gruppens studier/planeringar.

Antagningsprocess

 • Utbildningen har 16 platser.
 • Vi tar bara emot fullständiga ansökningar och som är skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.
 • Utgångspunkt för antagningarna är dina arbetsprover och ditt personliga brev.
 • Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via telefon.

Urvalskriterier

I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning har stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp men olika bakgrund, erfarenheter och åldrar.

Besked om antagning

Besked om antagning lämnas i mitten på juni. Reserver antas löpande vid eventuella avhopp vid kursstarten. Om du antas till Hallands Konstskola får du mera information från oss.